اطلاعات پروژه (Project Information)

در طول چرخه حیات پروژه، حجم زیادی از داده ها و اطلاعات در قالبتهای گوناگون برای اعضای تیم پروژه و سایر ذی نفعان جمع آوری، آنالیز، انتقال و توزیع می شود. داده های پروژه از طریق فرآیندهای اجرا جمع آوری می شوندو بین اعضای تیم به اشتراک گذاشته می شود.داده های جمع آوری شده در طول فرآیند مونیتور و کنترل، آنالیز می شوند، یکپارچه می شوند و سپس با عنوان "اطلاعات"  انتقال داده می شوند.این اطلاعات می تواند به صورت کلامی و یا مکتوب در قالب گزارشهای گوناگون ارائه شوند.

گروه فرآیندی آغازین (Initiating Process Group)گروه فرآیندی آغازین، شامل فرآیندهایی جهت تعریف یک پروژه جدید یا یک فاز جدید از یک پروژه موجود، با كسب مجوز شروع پروژه یا فاز، می باشد. در فرآیندهای آغازین، محدوده اولیه (initial scope)، تعریف و منابع مالی اولیه، تعيين می­گردند. ذینفعان داخلی و خارجی که با نتیجه کلی پروژه در تعامل و اثرگذار می­باشند، شناسایی می­شوند. مدیر پروژه اگر تاکنون منصوب نشده باشد، انتخاب خواهد شد. این اطلاعات در منشور پروژه و فرم ثبت ذی­نفعان، وارد می­شود. زمانی که منشور پروژه (Project Charter) تصویب می­شود، پروژه رسماً دارای مجوز خواهد شد.

گروه فرآیندی اتمام (Closing Process Group)گروه فرآیندی اتمام (Closing Process Group) ، شامل فرآیندهایی جهت نهایی نمودن تمامی فعالیت­های گروه­های فرآیندی مدیریت پروژه است تا پروژه، فاز یا الزامات قراردادی را به صورت رسمی(formally)  تکمیل نماید. گروه فرآیندی اتمام، زمانی تکمیل می شود که فرآیندهای تعریف شده درون تمامی گروه های فرآیندی، مطابق با شرایط دروه پروژه یا فاز به صورت رسمی خاتمه یابد.این گروه فرآیندی همچنین برای بستن پروژه زودتر از زمان  نیز انجام می شود،

چرخه حیات تطبیقی (Adaptive Life Cycles)چرخه حیات تطبیقی ​​(اغلب به عنوان روش تغییر محور و یا متدهایب اجایل، شناخته می شود) در نظر گرفته شده برای پاسخ به سطوح بالایی از تغییر و مشارکت ذینفعان روش تطبیقی ​​نیز تکرار شونده و افزایشی می باشد، اما تفاوت آنها در  تکرار بسیار سریعشان می باشد (معمولا در مدت زمان 2 تا 4 هفته) در مدت زمان و هزینه ثابت. انطباق پروژه های به طور کلی طی چند فرایند در هر تکرار انجام می شود، هر چند تکرار در اوایل ممکن است بیشتر متمرکز بر روی برنامه ریزی فعالیتها باشند.

گروه فرآیندی مونیتور و کنترل (Monitoring and Controlling Process Group)گروه فرآیندی مونیتور و کنترل، شامل فرآیندهایی جهت پیگیری، بازبينی و تعیین پیشرفت و عملکرد پروژه و همچنين جهت شناسایی حوزه­های نیازمند تغییر در برنامه آنها و آغاز تغییرات مربوطه، می­باشند. مزیت اصلی این گروه فرآیندی آن است که عملکرد پروژه به صورت مستمر و منظم جهت تعیین انحرافات از برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan) مورد بررسی قرار گرفته و اندازه‌گیری می­شود.

چرخه حیات تکرار شونده و افزایشی

چرخه حیاتتکرار شونده و افزایشی شامل فازهای بسیار بوده که هر فاز شامل فعالیتها متعدد می باشد و این فازها در حال تکرار شدن هستند.توسعه تکرارهای محصول بصورت یک سری از دورهای مکرر می باشد که در حال افزایش پی در پی می باشد .پروژه های تکرار شونده و افزایشی ممکن است در ادامه مراحل با هم تداخل پیدا نمایند. در طول یک تکرار، فعالیت تمام گروه های فرآیند مدیریت پروژه انجام شود.

گروه فرآیندی اجراگروه فرآیندی اجرا، شامل فرآیند­هایی جهت تکمیل کار تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه و همچنین کسب رضایت از مشخصات پروژه می باشد. این گروه فرآیندی جهت هماهنگ ­سازی افراد و منابع، یکپارچه­سازی و انجام فعالیت‌های پروژه بر طبق برنامه مدیریت پروژه انجام می شود.  در طول اجرای پروژه، ممکن است نیاز به به‌روزرساني­ برنامه ها و خط مبنا باشد. این امر شامل تغییرات مدت زمان مورد انتظار فعالیت، تغییرات اثر بخشی منابع و در دسترس بودن آنها و ریسک­های پیش­بینی نشده مي‌باشد.

چرخه حیات پیش بینی شده (Predictive Life Cycles)چرخه حیات پیش بینی شده (که اغلب با نام "برنامه محور" شناخته می شود) آنهایی هستند که در آن محدوده پروژه، و زمان و هزینه مورد نیاز برای ارائه دامنه، در اوایل چرخه حیات پروژه شناخته می شوند. همانطور که در شکل  ذیل نشان داده شده است، این پروژه ها از طریق یک سری از مراحل متوالی باهم ارتباط دارند. هر کدام از آن مراحل شامل یک فاز می باشد و هر فاز به طور کلی متمرکز بر زیر مجموعه ای از فعالیت های پروژه و فرآیندهای مدیریت پروژه می باشد. کارهای انجام شده در هر مرحله معمولا متفاوت با مراحل قبلی و بعدی می باشد،

گروه فرآیندی برنامه ریزی (Planning Process Group)

گروه فرآیندی برنامه­ ریزی، شامل فرآیندهایی جهت مشخص نمودن محدوده کلی فعالیتها، تعریف و بررسی اهداف و تعیین اقدامات لازم جهت کسب آن اهداف واجرا می باشد . فرآیندهای برنامه­ ریزی، برنامه مدیریت پروژه و مستندات پروژه را که در انجام کارهای پروژه، مورد استفاده قرار خواهند گرفت، توسعه می­دهد. ذات چند بعدی مدیریت پروژه، حلقه­ های بازخورد تکراری را برای تحلیل­های بیشتر، ایجاد می­کند. به مرور که اطلاعات یا خصوصیات پروژه جمع ­آوری و شناخته می­شوند، ممکن است برنامه ­ریزی بیشتری لازم باشد.

تیم پروژه (Project Team)

تیم پروژه شامل مدیر پروژه و گروهی از افراد هستند که با همکاری یکدیگر کارهای پروژه را جهت تحقق اهداف آن انجام می دهند.تیم پروژه شامل مدیر پروژه، اعضاء مدیریت پروژه و سایر اعضاء تیم که کارها را انجام میدهند اما لزوما جزء تیم مدیریت پروژه نیستند.این تیم از افرادی از گروههای مختلف با دانش ها و مهارتهای خاص  جهت انجام کارهای پروژه تشکیل شده است. ساختار و ویژگی های یک تیم پروژه می تواند به طور گسترده ای متفاوت باشد، اما یک چیز ثابت نقش مدیر پروژه به عنوان رهبر تیم است، صرف نظر از آنچه اقتدار مدیر پروژه ممکن است در طول بیشتر از اعضای خود باشد.