ارزشهای اصلی SAFe

چهار ارزش محوری SAFe: همراستایی، کیفیت ذاتی، شفافیت و اجرای طرح، نشان دهنده باورهای اساسی و کلیدی جهت بهره وری SAFe می باشند. این اصول، کمک به سوق دادن رفتار و عادات افرادی که در پورتفولیوی SAFe حضور دارند، می نماید.SAFe بر اساس سه بدنه دانش اصلی شکل گرفته است.توسعه اجایل،توسعه محصول ناب،و تفکر سیستمی.که باعث میشود که SAFe کامل و مقیاس پذیر باشد.اما در محورش،SAFe ،بالاترین ارزش را بر پایه چهار چیز قرار میدهد: همراستایی، کیفیت ذاتی، شفافیت،و اجرا و پیاده سازی برنامه.که همگی آنها در شکل ذیل نشان داده شده اند و در بخشهای بعدی توضیح داده خواهد شد. 

ذهنیت اجایل ناب

هدف، ارائه ارزش حداکثری به مشتریان در کوتاهترین زمان تولید پایداردر بالاترین  سطح کیفیت میباشد.روحیه بالا،امنیت و رضایتمندی مشتری ،اهداف و مزایای بعدی هستند. ستون احترام به مردم و فرهنگ .یک  رویکرد اجایل ناب ،هیچ کاری را خودش پیاده سازی و اجرا نمیکند، بلکه این  افراد هستند که کار را انجام میدهند.احترام به افراد و فرهنگ ،یک نیاز بشری است.وقتی با افراد با احترام رفتارشود،افرادقادر به رشد و پیشرفت دررویه ها و عاداتشان میشوند.مدیریت،افراد را برای تغییر و هدایت آنها به سمت روشهای بهتر کاری،به چالش میکشد.

 

 

 

نقش اسکرام مستر در SAFe5.0

اسکرام مسترها (Scrum Master) رهبران و مربیان خدمتگزار تیم اجایل هستند. آنها به آموزش تیم در اسکرام، اکس پی، کانبان و SAFe کمک میکنند و تضمین میکنند که فرایند اجایل درست پیش میرود. همچنین اسکرام مسترها به برداشتن موانع کمک نموده و فضایی را برای پویایی تیم با عملکرد بالا، جریان مستمر، و بهبود مستمر ایجاد میکنند.وظیفه اسکرام مستر توسط یکی از اعضای تیم که مسئولیت اصلیش کمک به خود سازماندهی، خود مدیریتی تیم به منظور دستیابی به اهداف سازمان است، انجام میشود.

 

هنگامی که یک تیم علاقه مند به پیاده سازی یک رویکرد چابک به طور مداوم در طرح ها و پورتفولیوها چند تیمی، SAFe برای آنها بسیار مناسب می باشد.

تفکر طراحی (Design Thinking)

تفکر طراحی (Design Thinking) ، یکی از رویکردهای جدید حل مسئله است که با تمرکز بر کاربران و بر اساس مشاهدات و اطلاعات، خلاقانه‌ترین راه‌حل مشکلات را معرفی می‌کند. در ویرایش پنجم چارچوب اجایل مقیاس پذیر (SAFe5.0) توجه ویژه ای به این موضوع گردیده است.تفکر طراحی یک فرآیند توسعه مشتری محور است که محصولات مرغوبی را ایجاد میکندکه،این محصولات در طول  چرخه عمرشان، مفید و پایدار هستند 

چارچوب اجایل مقیاس پذیر (Scaled Agile Framework) که آن را به اختصار SAFe می نمایند در واقع یک پایگاه دانش آنلاین می باشد که بصورت رایگان در اختیار مخاطبین قرارگرفته است.

ایجاد سیستمهای نرم افزاری و فیزیکی سایبری در سطح سازمان،یکی از پیچیده ترین چالشهایی است که امروزه ، صنعت با آن مواجه است.و البته بنگاههایی که این سیستمها را ایجاد میکنند بطور فزاینده ای  در حال پیشرفت هستند.آنها بزرگتر و توسعه یافته تر از همیشه هستند.ادغام ها و مالکیت ها ،توسعه چند ملیتی توزیع شده،انتقال فعالیتهای شرکت به خارج از مرزها و رشد سریع،بخشی از راهکار و همچنین بخشی از مشکل است.خوشبختانه بدنه دانشی رشد یافته و عجیبی داریم که شامل روشها و اصول اجایل ،ناب و تفکر سیستمی،توسعه محصول است . 

 

SAFe چارچوبی ساده با وزن سبک است اما در مقابل نیازهای توسعه سیستمهای پیچیده و جریان ارزش را پوشش میدهد.با پیاده سازی SAfe مزایای ذیل را خواهید داشت :