دوره مرور تغییرات PMBOK7th 

انجمن مدیریت پروژه  آمریکا (PMI) در اول آگوست 2021 اقدام به انتشار نسخه هفتم استاندارد PMBOK7th نمود که در واقع مکمل نسخه ششم استاندارد PMBOK6th می باشد و لازم به ذکر است که جایگزین نسخه قبلی نیست. در ویرایش هفتم استاندارد تمرکز بر روی تغییر ذهنیت و اصول حیاتی در مدیریت پروژه  قرار گرفته است و مخاطبین با دامنه های عملکردی مدیریت پروژه آشنا می شوند و همانطور که اشاره گردید ، ویرایش هفتم نسخه به روز شده ویرایش ششم نمی باشد بلکه مکمل آن بوده و کمک می نماید تا ذهنیت مدیریت پروژه را در افراد و سازمانها تغییر داده تا به وسیله آن براحتی بتوانند مفاهیم و فرآیندهای مرتبط را پیاده سازی نمایند

 

معرفی دوره مرور تغییرات استاندارد PMBOK7th

این دوره بر اساس استاندارد  PMBOK7th و طی 3 روز و به ارزش 21PDU برگزار می گردد. در طول این دوره در ابتدا مفاهیم مربط به بخش اول (استاندارد) تدریس می گردد که بیشتر از جنس اصول و توسعه می باشد و هدف آن کمک به بالا بردن سطح  شایستگی افراد و تغییر در رودیکرد آنها در قبال موضوع مدیریت پروژه را دارد.لذا برای آنکه حق این مطالب به درستی ادا شود در کنار تدریس مباحث فوق الاشاره، از مثالهای کاربردی ، بازی و پخش فیلم های مرتبط نیز استفاده می شود. در روز دوم، تمرکز بر روی معرفی کاربردی ابزارها، مدل ها و مصنوعات مرتبط با اجرای پروژه است که  بصورت کارگاهی ، یکایک آن ها همراه با مثال عملی آموزش داده می شود. 

 

  سرفصل مطالب دوره مرور تغییرات استاندارد PMBOK7th

 

 روز دوم و سوم (جلسه سوم تا ششم )  

  آشنایی با ساختار راهنمای پیکربندی دانش مدیریت پروژه ویرایش هفتم

  آشنایی کامل با هشت دامنه عملکردی مدیریت پروژه  

آشنایی با مفاهیم منطبق سازی در مدیریت پروژه  

آشنایی کامل با مدلهای مدیریت پروژه  

آشنایی کامل با متدهای مدیریت پروژه  

آشنایی کامل با مصنوعات و خروجی های مدیریت پروژه  

 روز اول (جلسه اول و دوم )

آشنایی با موسسه مدیریت پروژه آمریکا و مدارک حرفه ای 

آشنایی با اهداف استاندارد مدیریت پروژه

آشنایی با سیستمهای تحویل ارزش

آشنایی با مفاهیم بنیادی مدیریت پروژه

آشنایی با مضوعات و عملکردهای مرتبط با پروژه

آشنایی کامل با اصول دوازده گانه مدیریت پروژه

  

 مشخصات جزوه دوره کاربردی مدیریت پروژه بر  PMBOK7th:

جزوه دوره مرور تغییرات PMBOK7th  در طی مدت شش ماه  و با مطالعه استاندارد PMBOK7th و پنج کتاب مرتبط با آن به همراه تجربیات بیش از ده سال در حوزه مدیریت پروژه سازمانی تهیه گردیده  تا خروجی آن از بعد ظاهر و محتوی منحصر به فرد باشد. در این جزوه آموزشی سعی بر آن شده است که ترکیبی از دانش PMBOK، تجربیات دنیای واقعی مدیریت پروژه و تمرینات کاربردی استفاده گردد که در کنار متد آموزشی خاص موسسه افق، سبب بالا بردن سطح یادگیری داوطلبین و کمک به استفاده آن مطالب در سازمانها و پروژه های خود گرددد.

PMBOK7th 2

PMBOK7th 1

 

امتیاز دهی

امتیاز : 98.33% - 3 votes
98%