گزارش‌گیری در نرم‌افزار MS Project

برای تهیۀ خروجی از MS Project 2010, علاوه بر نماها, می‌توان از گزارش‌ها استفاده کرد. برخلاف نماها که می‌توان در صفحه روی آن‌ها کار کرد یا از آن نسخۀ چاپی تهیه کرد گزارش‌ها فقط برای چاپ‌کردن یا مشاهده در صفحۀ Print Preview ساخته می‌شوند. در واقع نمی‌توان داده‌ها را مستقیم در گزارش وارد کرد. این گزارش‌ها به دو دستۀ گزارش‌های گرافیکی( با استفاده از نمودار تهیه می‌شوند) و گزارش‌های متنی( با قالب‌بندی شبیه جدول تهیه می‌شوند) تقسیم می‌شوند که در این مقاله شرح داده شده‌اند.

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت هزینۀ پروژه شامل روندی است برای حصول اطمینان از این‌که پروژه در محدودۀ بودجۀ تعیین‌شده به اتمام می‌رسد و شامل برآورد هزینه، بودجه‌بندی هزینه و کنترل آن است. برآورد هزینۀ پروژه با تعیین هزینۀ هر کدام از فعالیت‌ها انجام می‌شود، از این‌رو در برآورد هزینۀ پروژه باید هزینۀ هر کدام از فعالیت‌ها را که شامل هزینۀ منابع و هزینۀ ثابت مستقل از منابع است تعیین کرد. مقاله حاضر در باب این مطالب است. در این مقاله به برآورد هزینه و بودجه‌بندی پرداخته می‌شود و بحث کنترل هزینه که با اجرای پروژه و پی‌گیری پیشرفت آن مطرح می شود در مقاله دیگر بیان می‌شود.

ارتباط دوطرفه نرم‌افزار MS Project 2013 با دیگر نرم‌افزارها بنا به عللی مانند سهولت کار با نرم‌افزارهای پرکاربرد مانند Excel و در نتیجه لزوم انتقال اطلاعات از Excelبه MS Project و بالعکس لازم است. برای انتقال اطلاعات از نرم‌افزار MS Project 2013 به دیگر نرم‌افزارها باید در زبانه File بر دستور Save as کلیک و در پنجرۀ Save as در لیست Save as Type نوع نرم‎افزار تعیین شود.برای انتقال اطلاعات از نرم‌افزار موردنظر به نرم‎افزار MS Project 2013 باید در زبانه File بر دستور Open کلیک و در پنجرۀ Open، در لیست نوع برنامه، نرم‎افزار موردنظر انتخاب شود.  

زمان‌بندی ابزاری است برای تعیین فعالیت‌های بحرانی و ترتیبی‌است برای انجام فعالیت‌ها به منظور به پایان رسیدن پروژه در زمان تعیین‌شده و مقرون‌به‌صرفه. البته زمان‌بندی و در نتیجه فعالیت‌های بحرانی در طول اجرای پروژه ثابت نمی‌ماند و در حین اجرای پروژه, با جلو یا عقب افتادن برخی فعالیت‌ها، زمان‌بندی و در نتیجه فعالیت‌های بحرانی تغییر می‌کنند. تغییرات زمان‌بندی که نتیجۀ تخصیص منابع به فعالیت‌هاست می‌تواند فعالیت‌های بحرانی را تغییر دهد. علاوه بر مسیر بحرانی مسائل قابل تأمل دیگری نیز در زمان‌بندی وجود دارد که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است.

 

ارتباط در نرم‌افزار MS Project 2013 معانی گوناگونی دارد. مثلاً در MS Project 2013 امکان انتقال عناصر مختص MS Project 2013 در برنامه‌های گوناگون وجود دارد؛ علاوه بر‌آن می‌توان عنصری از یک برنامۀ MS Project 2013 را در برنامۀ نرم‎افزار دیگر درج کرد و بالعکس؛ در ضمن می‌توان اطلاعات متنوعی را به صورت لینک شده در برنامۀ MS Project 2013 یا برنامۀ نرم‌افزار دیگر قرار داد؛ علاوه بر موارد گفته شده، به علت ارتباط بین پروژه‌ها، گاهی تعریف یک پروژه به عنوان یک زیرپروژه یا وجود ارتباط بین فعالیت‌های دو پروژۀ متفاوت لازم می‌شود؛ علاوه برآن می‌توان برای هر یک از فعالیت‌ها و منابع پیوندهایی به وجود آورد. 

MS Project 2010 کاربرپسند و منعطف است؛ مخصوصاً به علت این‌که شکل و فرمت پنجره و نماهای آن با سایر نرم‌افزارهای مایکروسافت برابری می‌کند. علاوه بر آن در سازمان‌دهی پنجره و هر یک از اجزای موجود در آن مانند نوار دسترسی سریع و تغییر شکل نمایش مشخصات پروژه بسیار تواناست. به بیان دیگر در MS Project 2010 ابزارهای قالب بندی زیادی وجود دارد که با کمک آن‌ها می‌توان دربارۀ نمایش‌دادن یا نمایش‌ندادن پنجرۀ برنامۀ موردنظر و هر یک از اجزای موجود در آن، نحوۀ نمایش آن‌ها و نیز نحوۀ نمایش مشخصات پروژه تصمیم‌گیری کرد. این مقاله به شرح این ابزارها اختصاص داده شده است. 

بعد از تهیۀ برنامۀ زمان‌بندی و شروع به کار مرحلۀ بعدی کنترل و پی‌گیری پروژه است. پی‌گیری پروژه به معنی ثبت جزئیات پروژه مانند زمان‌ها، تاریخ‌های شروع و پایان، هزینه‌ها و منابع مصرفی است. این جزئیات مقادیر واقعی نامیده می‌شوند که پی‌گیری آن‌ها در طول مدت پروژه, به منظور داشتن یک تصویر کامل و صحیح از عملکرد پروژه، تعیین مقدار اختلاف بین خط مبنا( برنامه اجرایی اولیه) و برنامۀ جدید، ارائه راهکارها برای کم‌کردن اختلاف‌ها و جبران کمبودها و تاخیرها و به هنگام سازی پروژه, در دوره‌های مشخص, ضروری است. این مقادیر واقعی با استفاده از گزارش‌گیری تعیین می‌شوند. مقاله حاضر در باب این مطالب است.

داشتن اطلاعات صحیح فعالیت‌ها و منابع برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه لازم است. از این رو علاوه بر ورود اطلاعات آشنایی با قابلیت‌های MS Project 2010 در باب مسائل خاص دربارۀ ورود اطلاعات مانند زبان نوشتاری و کنترل اشتباهات دیکته‌ای، ویرایش اطلاعات نظیر حذف و درج فعالیت‌ها و منابع، ذخیرۀ اطلاعات مانند نام و مکان ذخیرۀ برنامه نیز ضروری است که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است. البته مسائل بیان شده محدود به اطلاعات بیان شده در مقاله های ورود اطلاعات فعالیت ها و مدیریت منابع نیستند و همۀ اطلاعات همۀ نماها را شامل می‌شوند.

پس از زمان‌بندی و ایجاد برنامۀ اجرایی( تعیین مشخصات فعالیت‌ها، تخصيص و تسطيح منابع و زمان بندی مجدد فعالیت‌ها) ضروري است, قبل از فاز كنترل, برنامۀ تنظيم شده به صورت يك خط مبنا (Baseline) ذخيره شود تا تخمین اولیه‌ای از زمان، هزینه و زمان شروع و پایان فعالیت‌ها وجود داشته باشد و در صورت لزوم تغييرهای برنامه¬‌ای و نيز پيشرفت فعاليت‌ها با آن مقايسه شود. از این‌رو در این مقاله سعی شده است روش تهیۀ خط مبنا و فیلدهای مرتبط با آن شرح داده شوند؛ در ضمن نحوۀ نمایش اطلاعات مرتبط با آن بیان شود.

تکمیل پروژه در کم‌ترین زمان، با حداقل هزینه و بهترین کیفیت نیازمند مدیریت موثر منابع است. برای این منظور باید منابع مورد استفاده در پروژه و مشخصات آن‌ها تعیین شوند؛ سپس برنامۀ استفاده از منابع برای فعالیت‌ها تعیین شود و یا به بیان دیگر منابع به فعالیت‌ها تخصیص داده شوند. در انتها در صورتی که مجموع مقدار موردنیاز منبع یا منابعی در یک بازۀ زمانی از حداکثر مقدار موجود بیشتر باشد این معضل به بهترین نحو برطرف شود. این امر تسطیح منابع نام دارد. این سه گام با جزئیات بیشتری در این مقاله شرح داده شده‌اند.