دوره اصول تحول سازمانی

در طول پنج سال گذشته، و به ویژه به دلیل همه‌گیری COVID-19، تحول سریع کسب‌وکار به یک ضرورت برای سازمان‌ها تبدیل شده است تا با محیط کار در حال تکامل همگام شوند. با این حال، مطالعه اخیر نشان می دهد که بیش از 70 درصد از تحولات در مقیاس بزرگ شکست می خورند و خطر تحول همچنان یکی از نگرانی های اصلی بیشتر مدیران است.

به همین دلیل است بر اساس این تحقیقات این دوره تدوین گردیده است و هدف آن  توانمندسازی رهبران و تیم‌های آنها جهت ایجاد تحول و فرهنگ سازی در سازمان و در نهایت رشد و موفقیت در آینده می باشد.

دوره اصول تحول سازمانی (Organizational Transformation Foundation) :در واقع دانش بنیادی ابتکارات تحول را برای کمک به متخصصان پروژه در شناخت و پاسخ به تغییرات فراهم می کند. در این دوره ساختار تیم‌های تحول را معرفی می‌کنیم و به بخش‌هایی که اثربخشی آن را می توان هدایت افزایش داد اشاره می نماییم.

این دوره پایه، پنج بخش اصلی را برای تحولات مؤثر معرفی می نماید و یادگیرندگان را با استفاده از مطالعات موردی و سناریوها درگیر می کند. 

 

 

  مفاهیم کلیدی این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

  • در بخش اول: توضیح داده می شود که چه چیزی باعث تحول می شود و چرا شایستگی های تحول برای موفقیت کسب و کار حیاتی هستند.
    در بخش دوم: یاد می گیریم که مفاهیم تحول را چگونه شناسایی کنیم و آنها را با فرهنگ تجاری و شخصی خود مقایسه کنیم.
    در بخش سوم: شناسایی چالش های تحول و عوامل موفقیت که ممکن است بر توانایی سازمان برای طراحی و اجرای تحول تأثیر بگذارد را یاد می گیرم.
    در بخش چهارم: بهترین شیوه هایی که ابتکار تحول را اجرا می کنند را شرح می دهیم
    و در بخش پنجم: نقش و مسئولیت های رهبران پروژه در طرح های تحول را شناسایی می کنیم

 مدت زمان دوره:

 دو روز کامل معادل 16 ساعت 

مخاطبین دوره :

 مدیران ارشد سازمان، مدیران دفتار PMO، مدیران و کارشناسان پروژه، طرح و پورتفولیو و علاقه مندان به حوزه تحول سازمانی با رویکرد مدیریت پروژه سازمانی 

امتیاز دهی

امتیاز : 97% - 6 votes
97%