مراحل تکمیل PMI-PBA Application Formمرحله اول : ثبت نام در سایت PMI
1- در ابتدا وارد سایت www.PMI.org شوید 
2-گوشه سمت راست صفحه گزینه Login/Register را انتخاب کنید 
3-در بخش New User ، روی دکمه Creat a Account کلیک نمائید.
4- در فرم PMI.Org Registration کلیه اطلاعات اولیه خود را وارد نمائید. (نام و نام خانوادگی را دقیقا همان چیزی که برروی پاسپورت شما هست را وارد کنید.)

مدرک تحلیلگر حرفه ای کسب و کار (Professional Business Analysis (PMI-PBA

در طی سالهای اخیر، عنوان و موضوع تحلیل کسب و کار رشد مهمی را در پروژه و طرح داشته است. بازار نشان دهنده این اهمیت می باشد. درخواست های برای  مدیریت نیازمندیها، ارائه راهکارهای خلاق جهت حل مشکلات کسب و کار، حل مشکلات فنی کسب و کار بسیار زیاد شده است و تحلیل کسب و کار در واقع تبدیل به یکی از مهمترین شایستگی های مدیر پروژه شده است.

تحلیل کسب و کار (Business Analysis)تحلیل کسب و کار (Business Analysis) چیست؟ در طی سالهای اخیر، عنوان و موضوع تحلیل کسب و کار رشد مهمی را در پروژه و طرح داشته است. بازار نشان دهنده این اهمیت می باشد. درخواست های برای  مدیریت نیازمندیها، ارائه راهکارهای خلاق جهت حل مشکلات کسب و کار، حل مشکلات فنی کسب و کار بسیار زیاد شده است و تحلیل کسب و کار در واقع تبدیل به یکی از مهمترین شایستگی های مدیر پروژه شده است .