همزمان با توسعه علم مدیریت پروژه و نفوذ روز افزون آن در شرکتها ، نیازهای ثانویه ای در جهت مدیریت بهتر پروژه ها برای سازمانها بوجود آمد ، یکی از نیازها وجود دفاتر مدیریت پروژه بود ، معمولا پس از ارتقائ سطح بلوغ مدیریت پروژه ، سازمانها وجود مرکزی جهت تعالی و پشتیبانی از پروژه ها را خواستار می شوند ، طبق استاندارد نیز تعریف دفتر مدیریت پروژه ها کاربردهای بسیار فراوان و از جمله همین کاربرد را دارد .

تجربه تاسیس دفاتر مدیریت پروژه بدون در نظر گرفتن شرایط سازمان عامل و پروژه ها و آموختن علم آن معمولا پایان دلچسبی ندارد ، چنین دفاتری پس از مدتی کوتاه کترل پروژه ها از کنترلشان خارج شده و مجدداً پروژه های سازمان به شکل مجزا فعالیت می نمایند ، دفتر مدیرت پروژه نیز به سازمانی بی خاصیت و کوچک با شرح کار بسیار محدود تبدیل شده و یا تعطیل می شود ، در حالی که در دنیای امروز دفاتر مدیریت پروژه با طراحی مناسب و مدیری توانمند و آموزش دیده ، مرکز ارتقای سطح بلوغ مدیریت پروژه و سازماندهی کننده پروژه ها و کاهنده هزینه ها هستند و هر ساله بر وابستگی شرکتها به خدمات آنها اضافه شده و ارزش افزوده بیشتری را نصیب سازمان های خود می نمایند .

در دوره راه اندازی دفتر مدیریت پروژه ، مدیران و تیمهای  دفاتر مدیریت پروژه با مفاهیم ، وظایف و انواع این دفاتر آشنا شده و چالشهای پیش رو و پاسخ مناسب به نیازهای هر سازمان را فرا می گیرند ، با نحوه سازماندهی ، استقرار ، تعالی و نرم افزارهای کاربردی آن آشنا شده و از تهدید های پیش روی دفاتر مطلع خواهند شد .

 

 

 

SohrabKoohzaeeسهراب کوهزایی کارشناس مکانیک و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی است .او بیش از 15 سال سابقه حرفه ای در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمیدارد و دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای(PMP) از انجمن مدیریت پروژه امریکاست .همچنین او همواره سعی نموده است در دوره های آموزشی خود، مباحث تئوری و عملی را بطور کامل تلفیق نموده تا مخاطبین با حداکثر رضایت مندی و یادگیری از دوره های او یاد کنند.