تقویم آموزشی رویدادهای مدیریت پروژه سازمانی

دریافت نسخه فایل الکترونیکی تقویم آموزشی

عنوان رویداد آموزشی زمان رویداد مدت رویداد مدرس  قیمت (تومان) ثبت نام
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP   در طول سال 1400 ( نیمه خصوصی / درون سازمانی ) 48ساعت-16 جلسه  آقای مهندس فروزش  6.950.000  تماس بگیرید
کارگاه مدیریت ریسک / آمادگی آزمون RMP  در طول سال 1400 ( نیمه خصوصی / درون سازمانی ) 4 روز کامل آقای مهندس نادری  1.500.000  تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون PgMP  در طول سال 1400 ( نیمه خصوصی / درون سازمانی ) 10 جلسه آقای مهندس فروزش تماس بگیرید  تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون PfMP  در طول سال 1400 ( نیمه خصوصی / درون سازمانی ) 10 جلسه آقای مهندس  فروزش تماس بگیرید  تماس بگیرید
دوره بازاریابی و مناقصات پروژه ها در طول سال 1400 (نیمه خصوصی / درون سازمانی ) 4 روز کامل آقای مهندس نادری 1.500.000  تماس بگیرید
   دوره آمادگی آزمون PMI-PBA  در طول سال 1400 ( نیمه خصوصی / درون سازمانی ) 10 جلسه آقای مهندس عبایی  تماس بگیرید  تماس بگیرید
دوره  آمادگی آزمون PMI-ACP  در طول سال 1400 ( نیمه خصوصی / درون سازمانی )  10 جلسه آقای مهندس فروزش   تماس بگیرید  تماس بگیرید
کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP2019 در طول سال 1400 (نیمه خصوصی / درون سازمانی ) 4 روز کامل مهندس حق نژاد 1.500.000  تماس بگیرید

 # در صورت ثبت نام همزمان دو دوره ، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

در صورت معرفی 2نفر دیگر، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید! 

# در صورت ثبت نام زودهنگام (یکماه زودتر از تاریخ دوره)، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

ثبت نام آنلاین

امتیاز دهی

امتیاز : 95.64% - 20 votes
96%