جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش تماس با ما در تماس باشید.
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
شروع از 1401/01/27
شنبه ها 9:00 الی 12:00
52 ساعت
آقای مهندس فروزش
6.950.000 تومان
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
شروع از 1401/03/01
یکشنبه ها 17:30الی 20:30
52 ساعت
آقای مهندس فروزش
6.950.000 تومان
دوره آنلاین مدیریت پروژه به زبان ساده
دوره آنلاین مدیریت پروژه به زبان ساده
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای مهندس عبایی
3.950.000 تومان
کارگاه جامع مدیریت پروژه بر اساس  PMBOK6th&7th
کارگاه جامع مدیریت پروژه بر اساس PMBOK6th&7th
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
80 ساعت
آقای مهندس فروزش
5.950.000 تومان
دوره آنلاین مرور تغییرات استاندارد PMBOK7th
دوره آنلاین مرور تغییرات استاندارد PMBOK7th
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
21 ساعت
آقای مهندس فروزش
2.495.000 تومان
دوره آنلاین مدیریت ریسک / آمادگی آزمون RMP
دوره آنلاین مدیریت ریسک / آمادگی آزمون RMP
شروع از 1401/02/10
یکشنبه ها 18:00 الی 21:00
32 ساعت
آقای دکتر فرهادزارع
4.500.000 تومان
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-PBA
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-PBA
شروع از 1401/02/11
یکشنبه ها 18:00 الی 21:00
32 ساعت
آقای دکتر فرهادزارع
4.500.000 تومان
دوره آنلاین آمادگی آزمون PgMP
دوره آنلاین آمادگی آزمون PgMP
شروع از 1401/02/20
شنبه ها 17:30 الی 20:30
40 ساعت
آقای مهندس فروزش
9.950.000 تومان
دوره آنلاین آمادگی آزمون PfMP
دوره آنلاین آمادگی آزمون PfMP
شروع از 1401/04/05
یکشنبه ها 17:30 الی 20:30
40 ساعت
آقای مهندس فروزش
9.950.000 تومان
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
شروع از 1401/04/12
یکشنبه ها 9:00 الی 12:00
52 ساعت
آقای مهندس فروزش
6.950.000 تومان
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
شروع از 1401/04/12
یکشنبه ها 17:30 الی 20:30
52 ساعت
آقای مهندس فروزش
6.950.000 تومان
دوره بازاریابی و مناقصات پروژه ها
دوره بازاریابی و مناقصات پروژه ها
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای مهندس نادری
1.500.000 تومان
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب SAFe5.1
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب SAFe5.1
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای مهندس فروزش
4.950.000 تومان
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-ACP
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-ACP
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
52 ساعت
آقای دکتر فرهادزارع
5.500.000 تومان
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
شروع از 1401/06/13
یکشنبه ها 9:00 الی 12:00
52 ساعت
آقای مهندس فروزش
6.950.000 تومان
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
شروع از 1401/06/13
یکشنبه ها 17:30 الی 20:30
52 ساعت
آقای مهندس فروزش
6.950.000 تومان
کارگاه اصول تحول سازمانی (OT:Fundation)
کارگاه اصول تحول سازمانی (OT:Fundation)
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
آقای مهندس فروزش
متعاقباً اعلام میگردد
کارگاه پیاده سازی تحول سازمانی (OT:Implementation)
کارگاه پیاده سازی تحول سازمانی (OT:Implementation)
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
آقای مهندس فروزش
متعاقباً اعلام میگردد
کارگاه هماهنگ سازی تحول سازمانی (OT:Orchestration)
کارگاه هماهنگ سازی تحول سازمانی (OT:Orchestration)
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
آقای مهندس فروزش
متعاقباً اعلام میگردد
کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP2019
کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP2019
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای مهندس حق نژاد
1.500.000 تومان
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب Disciplined Agile
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب Disciplined Agile
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای مهندس فروزش
4.950.000 تومان
 
 
 

امتیاز دهی

امتیاز : 94.93% - 29 votes
95%