دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
شروع از 1401/11/01
شنبه ها 17:30الی 20:30
52 ساعت
آقای دکتر فروزش
9.000.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-PBA
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-PBA
شروع از 1401/11/08
شنبه ها 18:00 الی 21:00
32 ساعت
  آقای دکتر فرهادزارع
4.500.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
شروع از 1401/11/30
 یک شنبه ها 17:30 الی 20:30
52 ساعت
آقای دکتر فروزش
9.000.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین مدیریت پروژه به زبان ساده
دوره آنلاین مدیریت پروژه به زبان ساده
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای مهندس عبایی
3.950.000 تومان
 
کارگاه اصول تحول سازمانی (OT:Fundation)
کارگاه اصول تحول سازمانی (OT:Fundation)
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
آقای دکتر فروزش
کارگاه پیاده سازی تحول سازمانی (OT:Implementation)
کارگاه پیاده سازی تحول سازمانی (OT:Implementation)
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
آقای دکتر فروزش
کارگاه هماهنگ سازی تحول سازمانی (OT:Orchestration)
کارگاه هماهنگ سازی تحول سازمانی (OT:Orchestration)
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
آقای دکتر فروزش
کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP2019
کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP2019
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای مهندس حق نژاد
1.500.000 تومان