پرداخت الکترونیکی خدمات موسسه افق

لطفا نام و نام خانوادگی را به صورت صحیح و به زبان فارسی وارد کنید.
لطفا شماره موبایل را به طور صحیح به صورت مانند 09123456789 وارد کنید.
لطفا آدرس ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.
Invalid Input
لطفا مبلغ را به طور صحیح وارد کنید.
کد تخفیف وارد شده صحیح نمی باشد.
0 ریال
لطفا آدرس را به طور صحیح و به زبان فارسی وارد کنید.
لطفا کد پستی را به صورت 10 رقم وارد کنید.

پرداخت بانک پاسارگاددرگاه پرداخت:بانک پاسارگاد