هدف از برگزاری دوره هفت روزه معرفی چارچوب مقیاس پذیر اجایل (SAFe) ، در واقع آشنایی کامل شرکت کنندگان با تمام سطوح SAFe اعم از تیم توسعه (Development Team) ، طرح (Program) ، راهکار جامع (Large Solution) و پورتفولیو(Portfolio) می باشد. شرکت کنندگان در این دوره با ارزش های SAFe، اصولSAFe ، نحوه پیاده سازی SAFe در سازمان، نقش ها و مسئولیتهای در هر یک از سطوح، نحوه برگزاری رویداد های SAFe در سطوح مختلف و پیاده سازی یک نمونه بر اساس بازی های تعریف شده در SAFe با هدف یادگیری کاربردی و سریع، آشنا خواهند شد.

 

سر فصل های دوره به شرح ذیل قابل رویت می باشد.

 1. آشنایی با دوره ها و مدارک بین المللی SAFe
 2. آشنایی با مفاهیم رهبری SAFe اعم از ارزشهای اصلی، تفکر و خانه ناب (Lean House)
 3. آشنایی با نه اصل SAFe
 4. آشنایی با چارچوب اسکرام ( نقشها، مسئولیتها، خروجی ها، رویدادهای ) و ارتباط آن با SAFe
 5. شبیه سازی نقشها، رویدادها و مصنوعات اسکرام بر اساس پروژه پیشنهادی شرکت کنندکان
 6. آشنایی با DevOPs و مزایا آن در SAFe
 7. آشنایی با قطارها ،Program Increment و Program Planning
 8. آشنایی با نقشها، مسئولیتها، رویدادها و خروجی ها در سطح طرح
 9. شبیه سازی نقشها، رویدادها و مصنوعات Program Increment بر اساس پروژه پیشنهادی شرکت کنندکان
 10. شبیه سازی جلسه PI
 11. آشنایی با نقشها، مسئولیتها، رویدادها و خروجی ها در سطح پورتفولیو
 12. شبیه سازی پورتفولیو کانبان
 13. آشنایی با روشهای طراحی بوم پورتفولیو
 14. آشنایی با روشها تعریف Value Streams و تبدیل آن به قطارها
 15. آشنایی با روشهای تعریف Epics و Features
 16. آشنایی با روشهای کنترل Value Streams
 17. شبیه سازی استخراج جریان ارزش بر اساس سازمان کاندیدا
 18. آشنایی با چگونگی پیاده سازی SAFe در سازمان

مرکز مدیریت پروژه افق به عنوان اولین مجری رسمی خدمات SAFe جهت برگزاری دوره های آموزشی، آزمونهای بین المللی SAFe و پیاده سازی آن در ایران می باشد مدیریت این مجموعه با آقای مهندس علی فروزش دارنده به عنوان اولین و تنها ایرانی دارنده مدرک SAFe Program Consultant (SPC4.6) می باشد.لازم به ذکر است که آقای مهندس فروزش در بین 25 شرکت کننده در دوره SCP در کشور اتریش شهر وین با کسب نمره 98 موفق به کسب بالاترین نمره در آن گروه گردید.او جزء 70 نفر ارزياب و مشاور رسمي مدل OPM3 انجمن مديريت پروژه آمريکا در جهان مي باشد .او بيش از 12 سال سابقه کار در حوزه مديريت پروژه سازماني در صنایع مختلف اعم از نفت و گاز، پتروشیمی، تلکام، برق و آب و فناوری و اطلاعات دارد.