شرکت اینتل یک هدف استراتژیک را برای همگرا کردن محاسبات تکنولوژی ارتباطات بی سیم به یک محصول مجزا، شناسایی نمود. راهکار های قبلی شامل ریز پردازنده ها برای هماهنگ کردن محاسبات و اجزای جدا از هم برای ارتباط بدون سیم برای نوت بوک ها بود. استراتژی اینتل به این تکنولوژی برای همگرا کردن اهداف تکنولوژی که شامل خانواده جدید ریز پردازنده ها با ترکیب 2 تکنولوژی می باشد تحقق بخشید. در حال حاضر همه می داند که نتیجه آن محصول، خانواده ریز پردازنده های "سنترینو" می باشد. 

کنترل مالی طرحمادامی که برنامه ها با چندین پروژه تعریف می شوند، بودجه های طرح می بایست شامل هزینه های هریک از پروژه ها مانند هزینه ها برای منابع جهت مدیریت خود طرح باشد.به محضی که طرح سرمایه اولیه را دریافت کرد و شروع به پرداخت هزینه ها نمود، تلاش های مالی به سمت پیگیری، مونیتورینگ و کنترل هزینه ها و سرمایه های طرح حرکت می کند.مسئولیت این کار بر عهده مدیر طرح و کمیته نظارت بر طرح می باشد.منیتور نمودن سرمایه های طرح و کنترل هزینه های طرح درون بودجه، موضوعی بسیار حیاتی 

همه چیز درباره آزمون PgMP و مدرک PgMP

شناخته ترین مدرک قابل دستیابی توسط مدیران طرح، مدرک ®PgMP از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) می باشد. این مدرک روز به روز بین ایرانیان شناخته تر می شود و عده زیادی تصمیم به گرفتن آن میکنند. طبیعی است انبوهی از سوال ها برای این افراد پیش می آید که به راحتی نمی توانند جواب آن را پیدا کنند. هدف از تهیه این مقاله پاسخ به تمامی این سوالات است.

فرآیندهای پشتیبان مدیریت طرحتعاریف و واژگان در سطح طرح بسیار شبیه به فرآیندها در سطح پروژه می باشد.اما، فرآیندهای پشتیبان مدیریت طرح ملاحضات کلانتری مد نظر دارند. در حالی که آنها ممکن است از اطلاعات سطح اجزاء استفاده نماید. این فعالیتهای درون فرآیند معمولا اطلاعات را برای بازخورد از منظر طرح، یکپارچه سازی می نماید.فرآیندهای پشتیبان سطح طرح امکان یک روش سیستماتیک با هدف تحویل مزایای طرح را  ایجاد می نماید.

دفتر مدیریت طرح (PgMO)

دفتر مدیریت طرح در واقع یک مرکز عملیات می باشد که نه تنها نظارت و پشتبانی پروژه ها را از شروع تا پایان بر عهده دارد بلکه نقش مهمی را در بهبود ظرفیتهای مدیریت پروژه پروژه سازمان برعهده دارد. مدل مناسب برای دفتر مدیریت پروژه کاملا وابسته به نیاز سازمان و توانایی پشتیبانی از آن می باشد.پس از بازنگری نقش دفتر مدیریت پروژه در محیط کسب و کار و پروژه، ما می توانیم ببینیم که نیاز به دفتر مدیریت طرح با آیتم های ذیل ترکیب شده است:

چرخه حیات طرح (The Program Life Cycle)طرح ها با هدف تحویل مزایای، بوسیله توسعه ظرفیتهای جدید و یا بالا بردن ظرفیتهای جاری در حال اجرا هستند . برای تحقق این هدف،مدیران طرح، اجزاء طرح (شامل زیر طرحها، پروژه ها و سایر کارها) را با هدف تحویل مزایای، مدیریت و یکپارچه می نمایند. طرح ها مانند پروژه ها،مزایای آنها تعریف،تحویل و تمام می شوند .جزئیات این تلاشها بستگی به نوع طرح دارد.طرح ها معمولا وقتی شروع می شوند که بودجه آن پذیرفته و یا مدیر طرح مشخص شده باشد.

 

 

توسعه برنامه مدیریت مالی طرحبرنامه مدیریت مالی طرح جزئی از برنامه مدیریت طرح (Program Management Plan) و مستندات تمام جنبه های مالی طرح (مایلستونها و زمانبندی سرمایه گذاری، بودجه اولیه، زمانبندی و پرداختهای قرارداد، مکانیزمها و فعالیتهای گزارش گیری مالی و شاخص های مالی) می باشد.برنامه مدیریت طرح، چارچوب مالی طرح را توسعه می دهد و آیتمهای مدیریت مانند زخیره ریسکها، مشکلات نقدینگی بلقوه، نرخ تغییرات تورم، افزایش و یا کاهش نرخ بها را شرح می دهد.

دفتر مدیریت طرح (The Program Management Office)سازمانها چندین طرح و یا طرح های بزرگ و پیچیده را با هدف اطمینان حاصل نمودن از  حرفه ای گری و سازگاری سطح بالا در مدیریت طرح هایشان بوسیله دفتر مدیریت طرح به عنوان مرکز تعالی (Center of Excellence)متمرکز در مدیریت طرح، را پیگیری می کنند.در سازمانهای کوچک، عملیاتهای دفتر مدیریت طرح ممکن است بصورت دفتر متمرکز با مسئولیت استقرار مرکز تعالی نباشد.

تخمین هزینه طرح

تخمین هزینه طرح در طول اجرای طرح صورت می گیرد.تخمین اولیه هزینه در فاز تعریف طرح (The Program Definition Phase) جهت توجیه اجرای طرح برای سازمان انجام می گیرد.این تخمین اولیه، به تصمیم گیری های مالی در جهت مشخص نمودن سرمایه مورد نیاز در طرح کمک می کند.خیلی از سازمانها از فرآیند ردیف بودجه بوسیله تصمیمان حرکت و عدم حرکت (Go/No-Go)در هر مرحله از طرح. آنها با کلیت طرح موافق هستند و بودجه را برای مرحبه بعد در هر مایلستون نظارتی تخصیص می دهند.

ارتباط بین مدیریت طرح و نظارت بر طرحاستقرار رابطه همکاری مناسب بین افراد مسول در مدیریت طرح و نظارت بر طرح برای موفقیت طرح ها در تحویل مزایای مورد انتظار سازمانها بسیار حیاتی می باشد.مدیران طرح بر اعضای کمیته نظارت بر طرح برای استقرار شرایط سازمانی جهت توانمند سازی پیگیری اثربخش طرح ها و حل مشکلاتی که ناخود آگاه در زمانی که طرح هایشان با فعالیتهای عملیاتی،پروژه ها و سایر طرح ها دچار اختلاف می شوند، تکیه دارند.