دوره آمادگی آزمون APM Project Fundamentals Qualification (PFQ) ، در واقع شما را برای برای اخد مدرک بین المللی PFQ آماده می نمایید. در این دوره 

 

 

 مدت آزمون: یک ساعت

هزینه  آزمون برای اعضا:  193.20 پوند
هزینه آزمون برای غیر اعضا: 211.20 پوند
هزینه مجدد آزمون: 147.60 پوند

امتیاز دهی

امتیاز : 100% - 1 votes
100%