اگر مدیریت پروژه و مدیریت طرح حوزه هایی متمرکز بر انجام دادن درست کارها در سازمان می باشند؛ مدیریت پورتفولیو بر انجام دادن کارهای درست تمرکز می کند. مدیریت پورتفولیو یا سبد پروژه تلاش دارد تا انتخابی صحیح از پروژه ها و طرح های منطبق بر نیازها، استراتژی و اولویت های سازمان را در اختیار شما قرار دهد. از این رو مدیران پورتفولیو تلاش می کنند تا با ایجاد سبدی از پروژه ها، طرح ها و سایر کارها در سازمان دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان را میسر سازند.

با در نظر گرفتن جایگاه این کارکرد حساس که عموماً در سطوح مدیران راهبردی، مدیران عامل و مدیران ارشد اجرایی سازمان ها انجام می پذیرد، فراگیری دانش، بینش و مهارت های مربوطه می تواند کمک شایانی به هدفمند نمودن فرآیندهای مدیریت پورتفولیو نماید. این برنامه آموزشی شما را آماده قرارگرفتن در این جایگاه خطیر می نماید.کارگاه عملی مدیریت سبد پروژه ها، کارگاهی تعاملی در جهت بکارگیری عملی ابزارها و فرآیندهای مدیریت سبد پروژه ها می باشد که بر خلاف بسیاری از گزینه های آموزشی رایج، توسعه و بهبود مهارتهای رهبری و مدیریتی شرکت کنندگان را هدف قرار داده است. این کارگاه آموزشی، ویژه مدیران ارشدی است که درگیر تدوین سبد پروژه های سازمان، راهبری و هدایت سازمان در مسیر برنامه استراتژیک و تخصیص بودجه های سالانه بر اساس اولویت های سند راهبردی سازمان می باشند.

کارگاه عملی مدیریت پورتفولیو 

این دوره آموزشی مخصوص مدیران میانی و ارشد سازمانها می باشد که به نوعی درگیر مدیریت چندین پروژه ، طرح و کارهای متداول هستند و در واقع تصمیم بر مدیریت بهینه منابع و حل مشکلات کلان سازمانهای پروژه محور را دارند. در این کارگاه آموزشی بر اساس آخرین نسخه استاندارد مدیریت پورتفولیو مؤسسه مدیریت پروژه (The Standard for Portfolio Management) و بر اساس مثال های عینی و عملی مزایای حاصل از انطباق سازمان با فرآیندها، ابزارها و تکنیک های مدیریت سبد پروژه ها را درک خواهید نمود و توانمندی و مهارت لازم جهت مدیریت اثر بخش چندین پروژه همزمان را بدست خواهید آورد. این برنامه آموزشی اشاره به نحوه انتخاب اجزأ مدیریت پورتفولیو ، اولیت بندی، پیاده سازی و سنجش آنها می نماید .

 

علی فروزش، مدرس و مشاور در حوزه مديريت پروژه سازماني مي باشد.او جزء 70 نفر ارزياب و مشاور رسمي مدل OPM3 انجمن مديريت پروژه آمريکا در جهان مي باشد .او بيش از 12 سال سابقه کار در حوزه مديريت پروژه سازماني دارد و بيش از 7 سال است که بطور حرفه اي مشغول آموزش و مشاوره در اين حوزه مي باشد.علي فروزش داراي مدارک حرفه اي از جمله مشاوره و ارزيابي مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني (PMI-OPM3cc)،مديريت حرفه اي پورتفوليو (PMI-PfMP)، مديريت پروژه حرفه اي (PMI-PMP)،مديريت پروژه چابک (PMI-ACP)،،مدرک مديريت سبد پروژه(Portfolio Manager) از شرکت IBM،مدرک حرفه اي در تحليل کسب و کار (PMI-PBA) می باشد

مي باشد، او بيش از 20 مقاله در کنفرانس هاي داخلي و خارجي ارائه نموده و تا کنون دو کتاب در حوزه مديريت پروژه سازماني منتشر کرده است.او به عنوان اولين و تنها ايراني موفق به برگزاري وب کنفرانس به زبان فارسي و انگليسي در کميته مديريت پروژه سازماني PMI CoP شده است.از ديگر فعاليتهاي آموزشي و علمي او مي توان به *تربيت بيش از 180 مدير حرفه اي پروژه (PMP) *تربيت بيش از 8 مدير حرفه اي طرح و برنامه (PgMP) *تربيت بيش از 2 مدير حرفه اي پورتفولیو (PfMP) و برگزاري بيش از 200 دوره آموزشي مديريت پروژه سازماني اشاره نمود.

جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی علی فروزش مراجعه نمایید.