در این دوره یک روزه، تلاش بر آن است که چرایی و اهمیت انعقاد قرارداد، ارکان اصلی قرارداد، انواع قراردادها، قوانین و مقررات موثر و حاکم بر انعقاد قرارداد و تاثیر تنظیم قرارداد بر اجرای قاعده مند و صحیح پروژه به صورت مقدماتی مورد بررسی قرار گیرد. هدف از برگزاری دوره حاضر، آشنا نمودن مختصر و ابتدایی افرادی است که به تازگی در عرصه کسب و کار وارد شده اند و یا به عنوان مدیران بنگاه های کوچک و متوسط، به ضرورت آشنایی با مفاهیم پیش گفته جهت پیشبرد صحیح امور شرکت خود آگاه می باشند.


در پایان دوره، شرکت کنندگان به اهمیت انعقاد قرارداد جهت تنظیم روابط کاری و همچنین توانایی درک و تحلیل قراردادهای رایج در حوزه کاری خود دست می یابند و امکان کسب منافع حداکثری را در مذاکرات پیدا می کنند. همچنین یادگیری ارکان اصلی قرارداد و چگونگی تنظیم قراردادهای ساده فی مابین، شرکت کنندگان را قادر می سازد تا نسبت به تنظیم پیش نویس قراردادهای رایج اقدام نمایند.آشنا نمودن مخاطبین پیش گفته با قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی و مالیات از دیگر اهداف این دوره می باشد.

 

دکتر مائده میرشمس شهشهانی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و قراردادی از سال 1387 می باشد. ایشان از سال 1389 در پروژه های پتروشیمی و ساخت مشغول به فعالیت هستند. حوزه های تخصصی ایشان شامل حقوق کیفری، حقوق بین الملل کیفری، مدیریت ادعا، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای سرمایه گذاری، داوری  و حل اختلاف می باشد. ایشان از سال 1387 به تدریس در دانشگاه اشتغال دارند.