کارگاه آنلاین/حضوری مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

انجمن مدیریت پروژه  آمریکا (PMI) در سال 1969 در آمریکا افتتاح شد ، هدف اصلی این انجمن ارائه خدمات حرفه ای به سازمانها و مدیران پروژه در سراسر جهان بوده است و یکی از دستاوردهای آن، تدوین استاندارهای در حوزه های مدیریت پروژه سازمانی اعم از مدیریت پروژه، مدیریت طرح ، مدیریت سبد پروژه و غیره می باشد. ﭘﯿﮑﺮه ي داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه (PMBOK® Guide) ﻣﺮﺟـﻊ جهانی داﻧـﺶ ﺣﺮﻓـﻪ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺗـﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﺪﯾﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘـﺮوژه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درحال حاضر نگارش هفتم (نگارش سال 2021 میلادی PMBOK® Seven Edition )کتاب پم باک به منزله آخرین نگارش، معتبر و قابل دسترسی میباشد.از دیگر خدمات انجمن مدیریت پروژه، ارائه مدارک حرفه ای در حوزه های فوق الذکر بوده که از مشهورترین آنها مدرک مدیریت پروژه حرفه ای یا همان مدرک PMP می باشد که در حال حاضر بیش از 1.000.000 نفر در دنیا و 1200 نفر در ایران این مدرک را دارند ( مشاهده قبول شدگان موسسه افق )

 

معرفی دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK6th & PMBOK7th

این دوره بر اساس استاندارد PMBOK6th و PMBOK7th و در قالب کارگاه مدیریت پروژه، دانش و تجربه، علم و عمل با هم در می آمیزند تا شرکت کنندگان از طریق کار تیمی و کارگاه های عملی، فرآیندها، ابزارها و تکنیک های مدیریت یک پروژه شبیه سازی شده را گام به گام  (از فاز آغازین تا اختتام پروژه به همراه اصول و دامنه عملکردی مدیریت پروژه ) تجربه کنند و نحوه بکارگیری استاندارد PMBOK بر روی پروژه های جاری خود را فراخواهند گرفت.در کارگاه مدیریت پروژه، شرکت کنندگان به گروه های چهار الی پنج نفره تقسیم می شوند و سپس با رایزنی صورت گرفته با سازمان محترم و همچنین همکاری شرکت کنندگان ، هر گروه پروژه ای را که در حال حاضر  در سازمان در حال اجرا دارد را معرفی می نماید .مدرس در طول دوره سعی می نماید تا تمامی موضوعات استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK) را بر روی پروژه انتخابی توصیف نموده و در انتهای دوره علاوه بر گرفتن آزمون از شرکت کنندگان جهت ارائه مدرک معتبر پایان دوره، از آنها خواسته می شود که فرمهای مهم مدیریت پروژه مانند فرم مدیریت تغییرات، ریسک، زمانبندی و غیره را نیز تکمیل کرده و به مدرس ارائه نمایند که نتیجه آن در نمره پایانی آنها لحاظ خواهد شد که خود سبب بالابردن اثربخشی یادگیری آنها می گردد.لازم به ذکر این دوره بصورت آنلاین نیز برگزار می گردد.

 

دوره مدیریت پروژه دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK  دوره مدیریت پروژه PMBOK 
 جهت مشاهده تصاویر رویداد های برگزار شده اینجا را کلیک نمایید

 

  سرفصل مطالب دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK6th & PMBOK7th 

روز سوم

 • آشنایی با چارچوب PMBOK
 • آشنایی با مدیریت یکپارچه سازی پروژه
 • آشنایی با توسعه منشور پروژه
 • آشنایی با برنامه ریزی طرح مدیریت پروژه
 • آشنایی با اجرا و مدیریت پروژه
 • آشنایی با مدیریت تغییرات و کنترل پروژه
 • آشنایی با اتمام پروژه

 روز اول و دوم

 • آشنایی با موسسه مدیریت پروژه آمریکا و مدارکPMI
 • آشنایی با مدرکPMP و ساختار آزمون PMP
 • آشنایی با پروژه،مدیریت پروژه،طرح، مدیریت طرح، پورتفلیو و مدیریت پورتفلیو        
 • آشنایی با شایستگی های مدیر پروژه
 • آشنایی با دفاتر مدیریت پروژه
 • آشنایی با ساختار سازمانی
 • آشنایی با چرخه حیات و توسعه پروژه

 روز پنجم

 • آشنایی با مدیریت برنامه ریزی هزینه پروژه
 • آشنایی با مدیریت تخمین هزینه پروژه
 • آشنایی با کنترل هزینه پروژه
 • آشنایی با مدیریت کیفیت پروژه
 • آشنایی با تضمین کیفیت
 • آشنایی با کنترل کیفیت

 روز چهارم

 • آشنایی با مدیریت برنامه ریزی حیطه پروژه
 • آشنایی یا روشهای جمع آوری نیازمندیها، تعریف حیطه کار و شکست کار
 • آشنایی با مدیریت کنترل حیطه پروژه
 • آشنایی با مدیریت برنامه ریزی زمان پروژه
 • آشنایی با مدیریت تخمین زمان پروژه
 • آشنایی با کنترل زمان پروژه

روز هفتم

 • آآشنایی با مدیریت پیمانکاران
  آشنایی با فرآیندهای اختمام پروژه
  آشنایی با خاتمه قرارداد با پیمانکاران
  آشنایی بارویه اتمام قرارداد

روز ششم

 • آشنایی با فرآیند مدیریت ذی نفعان پروژه
  آشنایی با فرآیند مدیریت ارتباط با ذی نفعان پروژه
  آشنایی با فرآیند مدیریت منابع انسانی پروژه
  آشنایی با فرآیند مدیریت ریسک
  آشنایی با کمی و کیفی نمودن ریسکها
  آشنایی با مدیریت پاسخ به ریسک
  آشنایی با مدیریت کنترل ریسک

روز نهم و دهم

آشنایی کامل با 12 اصل مدیریت پروژه
آشنایی کامل با دامنه عملکرد و ذی نفعان
آشنایی کامل با دامنه تیم
آشنایی کامل با چرخه حیات روشهای توسعه
آشنایی کامل با دامنه برنامه ریزی
آشنایی کامل با دامنه عملکرد کار
آشنایی کامل با دامنه عملکرد تحویل
آشنایی کامل با دامنه ارزیابی عملکرد
آشنایی کامل با دامنه ریسک و عدم قطعیت 

روز هشتم

آشنایی کامل با متدهای مدیریت پروژه اجایل 
آشنایی کامل با  روشهای توسعه اسکرام،کانبان، اکس پی و لین
آشنایی کامل با تحقق ارزش در اجایل
آشنایی کامل با قراردادهای اجایل
آشنایی کامل با روشهای برنامه ریزی در اجایل
آشنایی کامل با حل مشکلات در اجایل
آشنایی کامل با مدیریت ذی نفعان اجایل
آشنایی کامل با روش های بهبود مستمر در اجایل
آشنایی کامل با مدیریت پروژه های هایبرید

  

 مشخصات جزوه دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساسPMBOK6th & PMBOK7th:

جزوه دوره در طی ده سال تکامل یافته است و جهت تهیه آن ساعتها و روزها وقت و انرژی صرف گردیده است تا خروجی آن از بعد ظاهر و محتوی منحصر به فرد باشد. در تهیه آن افراد بسیاری در تخصص های مختلف مدیریت پروژه، موسسه افق را یاری کرده اند و سعی بر آن شده است که ترکیبی از دانش PMBOK، تجربیات دنیای واقعی مدیریت پروژه و تمرینات کاربردی استفاده گردد که در کنار متد آموزشی خاص موسسه افق، سبب بالا بردن سطح یادگیری داوطلبین و کمک به استفاده آن مطالب در سازمانها و پروژه های خود گرددد.

 

 دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK  دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
   

امتیاز دهی

امتیاز : 97.1% - 10 votes
97%