کارگاه آنلاین/حضوری مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

انجمن مدیریت پروژه  آمریکا (PMI) در سال 1969 در آمریکا افتتاح شد ، هدف اصلی این انجمن ارائه خدمات حرفه ای به سازمانها و مدیران پروژه در سراسر جهان بوده است و یکی از دستاوردهای آن، تدوین استاندارهای در حوزه های مدیریت پروژه سازمانی اعم از مدیریت پروژه، مدیریت طرح ، مدیریت سبد پروژه و غیره می باشد. ﭘﯿﮑﺮه ي داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه (PMBOK® Guide) ﻣﺮﺟـﻊ جهانی داﻧـﺶ ﺣﺮﻓـﻪ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺗـﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﺪﯾﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘـﺮوژه  در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درحال حاضر نگارش ششم (نگارش سال 2017 میلادی PMBOK® Sixth Edition  )کتاب پم باک به منزله آخرین نگارش، معتبر و قابل دسترسی میباشد.از دیگر خدمات انجمن مدیریت پروژه، ارائه مدارک حرفه ای در حوزه های فوق الذکر بوده که از مشهورترین آنها مدرک مدیریت پروژه حرفه ای یا همان مدرک PMP می باشد که در حال حاضر بیش از 1.000.000 نفر در دنیا و 1200 نفر در ایران این مدرک را دارند ( مشاهده قبول شدگان موسسه افق )

 

معرفی دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

در دوره کارگاه مدیریت پروژه، دانش و تجربه، علم و عمل با هم در می آمیزند تا شرکت کنندگان از طریق کار تیمی و کارگاه های عملی، فرآیندها، ابزارها و تکنیک های مدیریت یک پروژه شبیه سازی شده را گام به گام  (از فاز آغازین تا اختتام پروژه ) تجربه کنند و نحوه بکارگیری استاندارد PMBOK بر روی پروژه های جاری خود را فراخواهند گرفت.در کارگاه مدیریت پروژه، شرکت کنندگان به گروه های چهار الی پنج نفره تقسیم می شوند و سپس با رایزنی صورت گرفته با سازمان محترم و همچنین همکاری شرکت کنندگان ، هر گروه پروژه ای را که در حال حاضر  در سازمان در حال اجرا دارد را معرفی می نماید .مدرس در طول دوره سعی می نماید تا تمامی موضوعات استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK) را بر روی پروژه انتخابی توصیف نموده و در انتهای دوره علاوه بر گرفتن آزمون از شرکت کنندگان جهت ارائه مدرک معتبر پایان دوره، از آنها خواسته می شود که فرمهای مهم مدیریت پروژه مانند فرم مدیریت تغییرات، ریسک، زمانبندی و غیره را نیز تکمیل کرده و به مدرس ارائه نمایند که نتیجه آن در نمره پایانی آنها لحاظ خواهد شد که خود سبب بالابردن اثربخشی یادگیری آنها می گردد.لازم به ذکر این دوره بصورت آنلاین نیز برگزار می گردد.

 

دوره مدیریت پروژه دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK  دوره مدیریت پروژه PMBOK 
 جهت مشاهده تصاویر رویداد های برگزار شده اینجا را کلیک نمایید

 

  سرفصل مطالب دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

روز اول (جلسه اول و دوم) :

 • آشنایی با انجمن مدیریت پروژه امریکا ، استانداردها و مدارک آن
 • آشنایی با تعاریف پروژه و مدیریت بهره برداری به همراه مثال های کاربردی
 • آشنایی با مدیریت طرح به همراه مثال های کاربردی
 • آشنایی با مدیریت پورتفولیو پروژه همراه مثال های کاربردی
 • آشنایی با ده مهارت نرم مدیر پروژه و نحوه بکارگیری آنها
 • آشنایی با ده ساختار سازمانی به همراه مزایا و معایب هریک

 روز دوم (جلسه سوم و چهارم) :

 • آشنایی با انواع دفاتر مدیریت پروژه و نقش هر کدام در پیشبرد پروژه ها
 • آشنایی با کمیته راهبری و نظارت پروژه و نقش آنها در موفقیت پروژه
 • آشنایی با چرخه حیات محصول و پروژه
 • آشنایی با پنج روش توسعه محصول
 • آشنایی با چارچوب استاندارد PMBOK

 روز سوم (جلسه پنجم و ششم):

 • آشنایی با کلیات فاز آغازین پروژه و اهمیت آن در موفقیت پروژه
 • آشنایی با فرآیند آغاز پروژه و نحوه تولید منشور پروژه
 • آشنایی با چهار روش شناسایی و آنالیز ذی نفعان و نحوه تکمیل فرم ذی نفعان
 • آشنایی با کلیات فاز برنامه ریزی و اهمیت آن در موفقیت پروژه
 • آشنایی با تکنیکهای جمع آوری و استخراج نیازمندیها و نحوه مستند سازی آنها
 • آشنایی با تعریف حیطه پروژه و محصول
 • آشنایی با روش شکست کار پروژه به همراه مثال های کاربردی

 روز چهارم (جلسه هفتم و هشتم) :

 • آشنایی با تعریف فعالیتها و توالی آنها و تخمین منابع و زمان و در نهایت تعریف زمانبندی کلی پروژه
 • آشنایی با تخمین هزینه و تعیین بودجه پروژه و رزرو های مورد نیاز در پروژه ها
 • آشنایی با نحوه کشف و برنامه ریزی نحوه برخورد با ریسک های منفی و مثبت
 • آشنایی با برنامه ریزی کیفیت و ابزارهای مدیریت کیفیت
 • آشنایی با مدیریت منابع انسانی، مدیریت ذی نفعان و مدیریت ارتباط با آنها
 • آشنایی با مدیریت ریسک و شناسایی ریسک ها، آنالیز آنها و نحوه پاسخ به آنها
 • آشنایی با مدیریت قراردادهای و نحوه برگزاری مناقصات در پروژه

 روز پنجم (جلسه نهم و دهم) :

 • آشنایی با کلیات فاز اجرای پروژه و اهمیت آن در موفقیت پروژه
 • آشنایی با جذب و مدیریت منابع انسانی
 • آشنایی با روشهای توسعه شایستگی های افراد و تیم پروژه
 • آشنایی با تئوری های مدیریت منابع انسانی
 • آشنایی با ابزارهای و تکنیکهای تضمین کیفیت پروژه 

 روز ششم (جلسه یازدهم و دوازدهم) :

 • آشنایی با روشهای ارزیابی ، انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکاران
 • آشنایی با کلیات فاز کنترل پروژه و اهمیت آن در موفقیت پروژه
 • آشنایی با کنترل و اعتبار سنجی حیطه پروژه
 • آشنایی با مدیریت و روشهای محاسبه ارزش کسب شده (EVM) 

 روز هفتم (جلسه سیزدهم و چهاردهم) :

 • آشنایی با تکنیکهای و ابزارهای کنترل کیفیت محصول و پروژه
 • آشنایی با روشهای کنترل منابع
 • آشنایی با مدیریت کنترل ریسک در طول اجرای پروژه
 • آشنایی با فرآیند مدیریت پیمانکاران و نحوه نظارت بر عملکرد آنها
 • آشنایی با روشهای تحویل کامل خروجی ها از پیمانکاران
 • آشنایی با روش اختمام قرارداد با پیمانکاران
 • آشنایی با  کلیات فاز اختتام پروژه و اهمیت آن در موفقیت پروژه
 • آشنایی با پانزده مرحله اتمام پروژه و چگونگی تحویل محصول به کارفرما 

 

 

 مشخصات جزوه دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK:

جزوه دوره در طی ده سال تکامل یافته است و جهت تهیه آن ساعتها و روزها وقت و انرژی صرف گردیده است تا خروجی آن از بعد ظاهر و محتوی منحصر به فرد باشد. در تهیه آن افراد بسیاری در تخصص های مختلف مدیریت پروژه، موسسه افق را یاری کرده اند و سعی بر آن شده است که ترکیبی از دانش PMBOK، تجربیات دنیای واقعی مدیریت پروژه و تمرینات کاربردی استفاده گردد که در کنار متد آموزشی خاص موسسه افق، سبب بالا بردن سطح یادگیری داوطلبین و کمک به استفاده آن مطالب در سازمانها و پروژه های خود گرددد.

 

 دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK  دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
   

آشنایی با مدرس دوره  

علی فروزش

مهندس علی فروزش کارشناس ارشد مدیریت فناوری و ارتباطات (SPC, PBA, ACP, PMP, PfMP, OPM3cc) مدرس و مشاور توسعه بلوغ و چابکی مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور می باشد. او بیش از 10 سال سابقه اجرایی و 8 سال سابقه آموزش و مشاوره مدیریت پروژه سازمانی را در کارنامه خود دارد. در کنار کمک به توسعه سازمانها، او همراه به توسعه فردی خود نیز توجه ویژه ای دارد و همیشه سعی نموده است که دانش و تکنولوژی روز دنیا را فرا گرفته و سپس آن را برای سازمانهای ایرانی و متخصصین ارائه نماید. جهت آشنایی بیشتر با او، اینجا را کلیک نمایید

 

امتیاز دهی

امتیاز : 98% - 6 votes
98%