دوره مدیریت طرح و برنامه (PgMP)

موضوع مدیریت طرح از سالهای بسیار دور مد نظر بسیاری از سازمان های پروژه محور بوده است، تضمین موفقیت و تحقق مزایا در چندین پروژه مرتبط با هم، همواره دغدغه مدیران ارشد سازمان بوده است، لذا انجمن های مختلفی تاسیس و کتابهای مختلفی درباره این موضوع  تدوین شده است. یکی از موسساتی که پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای مدیریت طرح و مباحث مربوط به آن است، انجمن مدیریت پروژه آمریکاست (PMI) که در سال 1969 افتتاح شده است. استاندارد مدیریت طرح PMI، ﻣﺮﺟـﻊ جهانی داﻧـﺶ ﺣﺮﻓـﻪ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ طرح  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺗـﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﺪﯾﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ طرح در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درحال حاضر نگارش چهارم (The Standard for Program Management Fourth Edition) کتاب به منزله آخرین نگارش، معتبر و قابل دسترسی میباشد.از دیگر خدمات PMI، ارائه مدارک حرفه ای در حوزه های مدیریت پروژه سازمانی بوده که از مشهورترین آنها مدرک مدیریت طرح حرفه ای یا همان مدرک PgMP می باشد که در حال حاضر بیش از 4000 نفر در دنیا و 16 نفر در ایران این مدرک را دارند که موسسه افق با افتخار آموزش بیش از 11 نفر از آنها را برعهده داشته است ( مشاهده قبول شدگان موسسه افق )

 

 

  

معرفی دوره کاربردی مدیریت طرح و برنامه 

این کارگاه آموزشی بر اساس ویرایش چهارم استاندارد مدیریت طرح و برنامه (The Standard for Program Management Fourth Edition) برگزار می گردد و شرکت کنندگان بر اساس مثال های عینی و عملی مزایای حاصل از انطباق سازمان با فرآیندها، ابزارها و تکنیک های مدیریت طرح را درک خواهند نمود و توانمندی و مهارت لازم جهت مدیریت اثر بخش چندین پروژه همزمان را بدست خواهند آورد.لذا پیشنهاد می گردد سازمان ها، یکی از طرح های چالشی خود را در ابتدا مطرح کرده و سپس دوره بر اساس آن طراحی و ارائه گردد.بدین صورت که طرح اعلام شده را از ابتدا تا انتها مطابق با استاندارد بصورت کاملا عملی در طول دوره پیاده سازی نماییم.

دوره مدیریت طرح (PgMP)  کارگاه مدیریت طرح و برنامه  
 جهت مشاهده تصاویر رویداد های برگزار شده اینجا را کلیک نمایید

 

  سرفصل مطالب دوره کاربردی مدیریت طرح و برنامه 

 روز اول : 
 • آشنایی با انجمن مدیریت پروژه امریکا، استانداردها و مدارک آن
 • آشنایی با پروژه و مدیریت آن به همراه مثال های کاربردی
 • آشنایی با مدیریت بهره برداری به همراه مثال های کاربردی
 • آشنایی اولیه با مدیریت طرح و ارتباط آن با مدیریت پروژه و پورتفولیو                    
 • آشنایی با مدیریت پورتفولیو پروژه همراه مثال های کاربردی
 • آشنایی با ساختار سازمانی به همراه مزایا و معایب هریک
 • آشنایی با انواع دفاتر مدیریت پروژه/طرح/پورتفولیو و نقش هر کدام
 • آشنایی اولیه با چارچوب استاندارد PMBOK
 روز دوم : 
 • آشنایی با مدیریت حیطه پروژه و ارتباط آن با طرح
 • آشنایی با مدیریت زمانبندی پروژه و ارتباط آن با طرح
 • آشنایی با مدیریت هزینه پروژه و ارتباط آن با طرح
 • آشنایی با مدیریت کیفیت پروژه و ارتباط آن با طرح
 • آشنایی با مدیریت منابع پروژه و ارتباط آن با طرح
 • آشنایی با مدیریت ارتباطات و ذی نفعان پروژه و ارتباط آن با طرح
 • آشنایی با مدیریت ریسک پروژه و ارتباط آن با طرح
 • آشنایی با مدیریت تدارکات پروژه و ارتباط آن با طرح

روز سوم : 

 • آشنایی با شایستگی های مدیر طرح
 • آشنایی با ذی نفعان و نقشهای آن در طرح
 • آشنایی با دامنه های عملکردی مدیریت طرح
 • آشنایی با نحوه تعریف طرح توجیهی طرح به همراه تکمیل یک نمونه
 • آشنایی با نحوه تعریف منشور طرح به همراه تکمیل یک نمونه
 • آشنایی با نحوه ترسیم نقشه راه طرح به همراه ترسیم یک نمونه
 روز چهارم : 
 • آشنایی با انواع ریسک ها و نحوه مدیریت آنها در سطح طرح
 • آشنایی با نحوه تعریف سند مزایای طرح به همراه تکمیل یک نمونه
 • آشنایی با نحوه تعریف برنامه مدیریت مزایای طرح به همراه تکمیل یک نمونه
 • آشنایی با نحوه تعریف برنامه مدیریت انتقال و نگهداشت مزایا طرح به همراه تکمیل یک نمونه
 • آشنایی با نحوه شناسایی ذی نفعان، تحلیل عملکرد آنها و ارتباط با آنها
 • آشنایی با راهکارهای حاکمیتی و راهبری طرح

روز پنجم : 

 • آشنایی با نقشهای حاکمیتی و راهبری طرح
 • آشنایی با مدیریت چرخه حیات طرح / فاز تعریف، تحویل و اتمام
 • آشنایی با زیر فازهای تعریف
 • آشنایی با ده فعالیتهای فاز تحویل
 • آشنایی با پنج فاز اختتام طرح
 

 

 مشخصات جزوه دوره کاربردی مدیریت طرح و برنامه 

جزوه دوره در طی ده سال تکامل یافته است و جهت تهیه آن ساعتها و روزها وقت و انرژی صرف گردیده است تا خروجی آن از بعد ظاهر و محتوی منحصر به فرد باشد. در تهیه آن افراد بسیاری در تخصص های مختلف مدیریت پروژه، آقای مهندس فروزش را یاری کرده اند و سعی بر آن شده است که ترکیبی از دانش مدیریت طرح، تجربیات دنیای واقعی مدیریت طرح و تمرینات کاربردی استفاده گردد که در کنار متد آموزشی خاص موسسه افق، سبب بالا بردن سطح یادگیری داوطلبین و کمک به استفاده آن مطالب در سازمانها و پروژه های خود گرددد.

 

   

 

آشنایی با  مدرس دوره 

مهندس علی فروزش کارشناس ارشد مدیریت فناوری و ارتباطات (SPC, PBA, ACP, PMP, PfMP, OPM3cc) مدرس و مشاور توسعه بلوغ و چابکی مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور می باشد. او بیش از 10 سال سابقه اجرایی و 8 سال سابقه آموزش و مشاوره مدیریت پروژه سازمانی را در کارنامه خود دارد. در کنار کمک به توسعه سازمانها، او همراه به توسعه فردی خود نیز توجه ویژه ای دارد و همیشه سعی نموده است که دانش و تکنولوژی روز دنیا را فرا گرفته و سپس آن را برای سازمانهای ایرانی و متخصصین ارائه نماید. جهت آشنایی بیشتر با او، اینجا را کلیک نمایید

امتیاز دهی

امتیاز : 96.18% - 11 votes
96%