The Standard for Program Management

 • چه زمانی مدیریت طرح درست انتخاب می شود ؟

  مدیران پروژه اغلب این سوال را می پرسند:چه زمانی به طرح (Program) نیاز داریم ؟تحت چه شرایطی مدیریت طرح (Program Management) مناسب است ؟ تفاوت اجرای چندیدن پروژه بطور همزمان با اجرای طرح چیست ؟از لحاظ ارائه مزایا (Benefit) و یا تولید یک نتیجه هم افزایی،

  ...
 • کارگاه مدیریت طرح و برنامه

  دوره مدیریت طرح و برنامه (PgMP)

  موضوع مدیریت طرح از سالهای بسیار دور مد نظر بسیاری از سازمان های پروژه محور بوده است، تضمین موفقیت و تحقق مزایا در چندین پروژه مرتبط با هم، همواره دغدغه مدیران ارشد سازمان بوده است، لذا انجمن های مختلفی تاسیس و کتابهای مختلفی درباره این موضوع 

  ...