ظرفیت های گسترده کشور در زمینه تعریف و اجرای پروژه های تولیدی و خدماتی در طیف وسیعی از صنایع مختلف و به موازات آن چالش ها و تهدیدهای پیش روی این طرح ها و پروژه ها، نیاز سازمان های ایرانی به خدمات حرفه ای در حوزه های مشاوره، اجرا و آموزش مدیریت پروژه را بیش از پیش آشکار می نماید. مرکز مدیریت پروژه افق در طول فعالیت خود با بهره گیری از دانش روز مدیریت پروژه و راهکارهای برتر جهانی؛ مشارکت موثری در توسعه کاربرد مدیریت پروژه در بنگاه های اقتصادی کشور ارائه نموده است و توانسته کارنامه موفقی از نحوه و کیفیت تامین خدمات به جای گذارد و رضایت سازمان های تولیدی، خدماتی و پروژه محور را در سطح بالایی کسب نماید.فعالیت های این مرکز در قالب خدمات مشاوره ای- اجرایی و خدمات آموزش مدیریت پروژه انجام می پذیرند که در ادامه شرح مختصری از هر کدام از این بخش ها را ارائه نموده و در بخش های بعدی این مستند، معرفی کاملی از مرکز مدیریت پروژه افق را بیان خواهیم نمود.

مرکز مدیریت پروژه افق از سال 1390  فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه از ابتدای شکل گیری با اتخاذ رویکردی آسیب شناسانه و عملی به نیازمندی های سازمان های کشور در حوزه مدیریت پروژه سازمانی، اقدام به سرمایه گذاری در راستای توسعه و دستیابی به راهکارها و ابزارهای برتر این حوزه در سطح بین الملل نمود. تداوم این حرکت که با استقبال چشمگیر بنگاه های اقتصادی کشور روبرو گردید، سبب شد تا بنیانگذاران افق با هدف تثبیت این برند به عنوان یک مجموعه متمرکز و تخصصی در زمینه مدیریت پروژه سازمانی شخصیت حقوقی و تجاری مستقلی را تاسیس نمایند.
افق که بر پایه تجارب و افتخارات بنیانگذاران خود و به پشتوانه ارائه خدمات به طیف وسیعی از مشتریان وفادار در صنایع مختلف، شعار "به سوی تعالی..." را سرلوحه فعالیت ها و اقدامات خود قرار داده است، تلاش می کند تا رویکرد سازمان های ایرانی به حوزه مدیریت پروژه را متحول نموده و فرهنگ تعالی و تکامل نظام های سازمانی را به عنوان باور جمعی متولیان و دست اندرکاران بنگاه های اقتصادی تثبیت نماید.