دفاتر مدیریت پروژه

 

برونسپاری خدمات پیاده سازی و راهبری دفتر مدیریت پروژه، تصمیمی سرنوشت ساز است که عدم برخورداری تیم مجری از تخصص و مهارت لازم و تسلط بر مدل اجرایی، می تواند سرنوشت پروژه های سازمان را به مخاطره انداخته و موجب سردرگمی ذینفعان پروژه گردد. در OPM360 بر پایه مبانی علمی و اصول عملی و با تکیه بر تجارب متولیان حرفه ای دفاتر مدیریت پروژه در صنایع مختلف در داخل و خارج از کشور؛ خدمات حرفه ای مرتبط با نیازمندی های سازمان های متقاضی راه اندازی، بهبود و راهبری دفتر مدیریت پروژه را ارائه می نماید و مشتریان می توانند با اطمینان کامل به برونسپاری این نیازمندی خود اقدام نمایند.

 

دفتر مدیریت پروژه متولی نظام مدیریت پروژه در سازمان می باشد که وظیفه راهبری، بهبود و افزایش بلوغ این نظام را در کنار آموزش و نظارت بر حسن عملکرد مدیران و اعضای تیم پروژه ها را بر عهده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات راه اندازي، استقرار و بهبود دفاتر مديريت پروژه، طرح و پورتفوليو با ما تماس بگیرید!