چرخه حیات تطبیقی (Adaptive Life Cycles)چرخه حیات تطبیقی ​​(اغلب به عنوان روش تغییر محور و یا متدهایب اجایل، شناخته می شود) در نظر گرفته شده برای پاسخ به سطوح بالایی از تغییر و مشارکت ذینفعان روش تطبیقی ​​نیز تکرار شونده و افزایشی می باشد، اما تفاوت آنها در  تکرار بسیار سریعشان می باشد (معمولا در مدت زمان 2 تا 4 هفته) در مدت زمان و هزینه ثابت. انطباق پروژه های به طور کلی طی چند فرایند در هر تکرار انجام می شود، هر چند تکرار در اوایل ممکن است بیشتر متمرکز بر روی برنامه ریزی فعالیتها باشند.

 

دامنه کلی پروژه تجریه خواهد شد به مجموعه ای از نیازمندیها و کار جهت انجام، گاهی اوقات به عنوان بک لاگ محصول (product backlog) نام برده می شود.

در آغاز هر تکرار، تیم کار خواهد کرد برروی مشخص نمودن تعداد آیتمها با اولویت بالا  جهت انجام و مابقی آنها در لیست موجودی نگاه داشته می شود تا در تکرار بعدی تحویل داده شوند. در پایان هر تکرار، محصول آماده شده باید توسط مشتری  بررسی شود. این بدان معنی نیست که مشتری تنها محصولی را می پذیرد که ناتمام، ناقص، و یا غیر قابل استفاده نباشد. حامی و نماینده مشتری باید به طور مداوم با پروژه درگیر باشد و  بازخورد  خود در تحویل دادنی ها را ارائه دهد و اطمینان حاصل نماید که محصول آماده شده نشان دهنده نیازهای فعلی خود مشتری می باشد. روش تطبیقی ​​به طور کلی هنگامی که یک محیط به سرعت در حال تغییر است، مورد استفاده قرار می گیرد. که تعریف نیازمندیهای و دامنه پروژه بسیار دشوار می باشد و همچنین هنگامی ارائه بخش کوچکی از محصول باعث ایجاد ارزش به ذی نفعان گردد.