حاکمیت پروژه (Project Governance)

حاکمیت پروژه (Project Governance) در واقع یک عملکرد نظارتی (Oversight Function) می باشد که همراستا با مدل نظارتی سازمانی (Organization’s Governance Model) می باشد و کل چرخه حیات پروژه (Project life cycle) را در بر می گیرد.چارچوب حاکمیت پروژه (Project Governance Framework) برای مدیر پروژه و تیم پروژه، ساختار، فرآیندها، مدل های تصمیم گیری و ابزاری هایی را برای مدیریت پروژه ، حمایت و کنترل پروژه جهت تحویل موفقیت آمیز تحویل دادنی ها، فراهم می نماید.حاکمیت پروژه عنصر بسیار کلیدی برای هر پروژه می باشد مخصوصا برای پروژه های پیچیده و ریسکی.

تعریف پروژهپروژه در واقع یک تلاش موقتی است برای رسیدن به یک محصول (Product) ، خدمت (Service) و یا نتیجه (Result ) واحد(Unique).ماهیت موقتی پروژه نشان دهنده این است که پروژه دارای شروع و پایان تعریف شده می باشد. پایان پروژه زمانی است که به اهداف آن محقق شده باشد و یا به دلیلی زودتر از تحقق آنها به اتمام (Terminate) رسیده باشد. پروژه می تواند زودتر بسته (Terminate)  شود اگر چنانچه مشتری ،حامیان و مدیران ارشد سازمان بخواهند.موقتی بود به معنی کوتاه بودن زمان پروژه نیست.

ساختارهای سازمانی (Organizational Structures)

ساختار سازمانی بک عامل محیطی کلان (Enterprise Environmental Factor) می باشد که می تواند بر روی در دسترس بودن منابع و رویه اجرای پروژهها  تاثیر بگذارد. محدوده ساختارهای سازمانی از ساختار وظیفه ای (Functional) تا ساختار پروژه ای (Projectized)  با انواع ساختار ماتریسی  (Matrix Structures) مختلف که بین آنها قراردارد،می باشد.سازمانهای وظیفه ای کلاسیک (Classic Functional Organization) که در تصویر ذیل نشان داده شده است، ساختار بصورت سلسه مراتبی می باشد و تمامی کارکنان بصورت شفاف یک مدیر بالا دست دارند.

تعریف منشور پروژه (Project Charter)منشور پروژه یا همان چارتر پروژه در واقع یکی از مهمترین اسناد پروژه می باشد که اصولا این مستند توسط مدیر پروژه تهیه می گردد و سپس توسط اسپانسر یا حامی پروژه مورد پذیرش قرار می گیرد و آن را به سازمان ابلاغ می نماید. این مستند در واقع بطور رسمی آغاز پروژه را مشخص می نماید و همچنین مدیر پروژه را معرفی و حوزه اختیارات آن را مشخص می نماید.بر اساس اختیاراتی که این مستند برای مدیر پروژه مشخص شده است ،می تواند از منابع سازمانی استفاده نماید. این مستند شامل نیازهای کسب و کار، فرضیات، محدودیتها، نیازمندیهای کلان ذی نفعان و خروجی حاصل از این پروژه...

ارزش کسب و کار (Business Value)ارزش کسب و کار، یک مفهموم کاملا واحد برای هر سازمانی می باشد.ارزش کسب و کار در واقع در قالب ارزش در کسب و کار تعریف شده است که به مجموعه عناصر قابل لمس و غیر قابل لمس گفته می شود.نمونه عناصر قابل لمس یا ملموس  مانند : دارایی های پولی، تعداد سهامداران، ملزوما و غیره می باشد.نمونه عناصر غیر قابل لمس یا عیر ملموس  مانند : به رسمیت شناختن نام تجاری، منافع عمومی و علائم تجاری می باشد.بسته به سازمان، دامنه ارزش کسب و کار می تواند کوتاه مدت، متوسط، و یا بلند مدت باشد.

رهبری چابک

نگرش چابکی بیشتر بر روی رفتار و محیط است تا فرآیند و متدولوژی .نویسندگان ، جیم کالینز و جری پوراس در سال 1994کتابی را تالیف کردند که مجموعه پاسخ ها به این سوال بود "چه چیز باعث تفاوت بسیار زیاد شرکتها می شود ". یکی از یافته های اصلی آنها این بود که شرکتهای موفق اصولی را طراحی کرده بودند که تغییر نکرده بود و استراتژی و راهکارهايی که شرکتهای موفق انجام داده بودند ارزشهای اصلی خودشان را بصورت بی پایان و پایدار با استفاده از شیوه های عملیاتی و استراتژی کسب و کار ، تشخیص می دهند که هرگز نباید از استراتژی کسب و کار و راهکارهای عملیاتی ،تغییر کنند.

نقش مدیر پروژهبه طور کلی، مدیران پروژه مسئولیت برآوردن نیازهای را برعهده دارند : نیازهای کار، نیاز های تیم و نیازهای فردی.مدیرریت پروژه یک دیسیپلین استراتژی حیاتی می باشد که مدیر پروژه لینک بین این استراتژی و تیم پروژه می باشد.پروژه ها برای رشد و بقای سازمانها الزامی می باشند.پروژه ایجاد ارزش در قالب بهبود فرآیندهای کسب و کار، توسعه محصولات و خدمات جدید ضروری می نماید و آن را برای شرکت ها جهت پاسخگویی به تغییرات محیط، رقابت و بازار آسان تر می نماید.

انقلاب اجایلتیم های توسعه محصول، پوششی از انقلاب آرام در مهندسی و مدیریت مي باشند که در حال مبارزه برای سازگار شدن هستند.در صنعت بعد از صنعت داروسازی، نرم افزار ، خودرو سازی، یکپارچه سازی تقاضاهای مشتری برای نو آوری مستمر و غوطه وری هزینه های آزمایش به تغییر جهت عظیم از حالت انتظار به روشهای تطبیق سازی توسعه اشاره دارد.این انتقال سبب نابودی مهندسین ، مدیران پروژه و مدیران عاملی می شودکه هنوز دارای ذهنیت تجویزی مي باشند که اين امر سبب از بین رفتن فرآیندها می شود

تعریف مدیریت پروژهمدیریت پروژه در واقع یکارگیری دانش، مهارتها، ابزارها و تکنیکها  برای فعالیتها های پروژه جهت تحقق نیازمندیهای پروژه می باشد.مدیریت پروژه از طریق بکارگیری مناسب و یکپارچه سازی 47 فرآیند که در 5 گروه بصورت منطقی قرار گفته شده است، محقق می شود.این 5 گروه فرآیند ی شامل :1- آغازین (Initiating) - 2-برنامه ریزی (Planning) -  3-اجرا (Executing) -  4-مونیتور و کنترل (Monitoring and Controlling) -  5-اتمام (Closing) مدیریت پروژه معمولا شامل موارد ذیل می باشد اما به این موارد محدود نمی شود:

استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبیهدف از این مقاله عبارت است از نمایش، بحث و گفتمان و به‌کارگیری تکنیک‌ها و اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت‌بندی و انتخاب پروژه‌های درون پورتفولیو می‌باشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از مدل‌های اصلی ریاضی موجود جهت پشتیبانی تئوری تصمیم‌گیری می‌باشد.زمانی که نگاه می‌کنید که چگونه سازمان‌ها برای اجرای پروژه‌ها تصمیم می‌گیرند، ما می‌توانیم به معیارهای ریاضی و اهداف آن‌ها به‌طور واضح توجه نماییم.