مدیریت تدارکات (Procurement management) و قراردادها

به شما در جهت شناسایی تامین کنندگان و پیمانکاران جهت گرفتن خدمات و یا خرید کالا کمک می کند.این روزهای مدیریت تدارکات، یکی از ارکان اصلی سازمان ها می باشد و هر شخص به نوعی با این بخش در طول زندگی کاری خود ارتباط داشته و یا خواهد داشت.به عنوان مدیر پروژه، شما می بایست فهم دقیقی از مفاهیم تدارکات، بر اساس آنچه که شما خریدار (buyer) و یا فروشنده (Seller) هستند، داشته باشید.

تفاوت هماهنگ کننده پروژه و اکسپدایتر پروژه

تفاوت هماهنگ کننده پروژه و اکسپدایتر پروژه (Project Expediter vs Project Coordinator).جهت دسترسی به منابع و داشتن اختیارات لازم، نیاز نیست که شما حتما در ساختار سازمانی پروژه محور (Projectzed) و یا ساختار سازمانی ماتریس قوی (Strong Matrix) کار کنید.بعضی وقتها نیاز است که شما در ساختارهای دیگر ازمانی کار کنید.مانند ماتریس متعادل (Balanced Matrix). در بعضی موارد شما ممکن است مجبور باشید که منابع مورد نیاز پروژه خودتان را درخواست کنید..

جلسه Kick Off چیست ؟

 جلسه Kick Off در واقع اولین جلسه رسمی با ذی نفعان پروژه می باشد.این جلسه اصولا با ذی نفعان کلیدی مانند حامی پروژه، مدیریت ارشد و مدیر پروژه برگزار می گردد.در سطح پروژه شما می توانید این جلسه را با اعضای تیم خودتان نیز برگزار نمایید.از آنجا که اصولا همه اعضای تیم جدید هستند، در واقع می تواند اولین جلسه دورهمی نیز باشد.

دیاگرام استخوان ماهی (Fishbone Diagram)دیاگرام استخوان ماهی به نام های دیگری مانند ایشیکاوا دیاگرام (Ishikawa diagram) ، دیاگرام  علت و اثر (Cause and effect diagram)  و دیاگرام ماهی (herringbone diagram) نیز شناخته شده است.این دیاگرام نامش فیشیکاوا (fishikawa )  بوده چراکه خالق آن در سال 1960، پروفسور کارور ایشیکاوا (Kaoru  Ishikawa) از کشور ژاپن بوده است.او این ایده را از استخوان ماهی گرفته است به همین دلیل نیز آن را دیاگرام استخوان ماهی نامیده است.این ابزار کمک به باز کردن علل هایی که ممکن است باعث ایجاد مشکل شده باشد،می نماید.

شرکت همکاران سیستم برای 40 نفر از مدیران پروژه خود، درخواستی مبنی بر برگزاری سمینار یکروزه با هدف آشنایی مخاطبین از اهمیت و نقش مدیریت پروژه، مدیریت ارتباطات و غیره در کارهای جاری خود و بکارگیری آنها جهت اثر بخش نمودن هرچه بیشتر کارهای پروژه، از علی فروزش نمود.این سمینار در تاریخ 15 بهمن 1394 در سالن کنفرانس دفتر مرکزی شرکت همکاران سیستم برگزار گردید که به حمدالله مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

تفاوت کنترل کیفیت و اعتبار سنجی حیطه تفاوت کنترل کیفیت ( Control Quality ) و اعتبار سنجی اسکوپ ( Validate Scope ) .همانطور که میدانید، در ویرایش پنجم استاندارد PMBOK، تغییراتی زیادی انجام گرفت که از آنجمله می تواند به تغییر فرآیند بررسی دامنه (verify scope) به اعتبارسنجی دامنه (validate scope) اشاره کرد.قبل از شروع بحث  تفاوت کنترل کیفیت ( Control Quality ) و اعتبار سنجی اسکوپ ( Validate Scope )، بهتر است درباره معنی بررسی (Verify) اعتبارسنجی (Validate) صحبت کنیم و مشخص نماییم چقدر از یکدیگر متفاوت هستند.

 

 مدل برجستگی (Salience Model)مدل برجستگی برای آنالیز ذینفعان پروژه ( Salience Model to Analyze Project Stakeholders ) .همانطور که می دانید، مدیریت ذی نفعان کار بسیار مهمی برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه می باشد.اگر پروژه شما کوچک باشد،شما براحتی می توانید ذینفعان خود را مدیریت کنید اما اگر پروژه شما بزرگ باشد، مدیریت ذینفعان کار آسانی نیست.شما نمی توانید رفتار مشابه با همه ذی نفعان داشته باشید.شما می بایست بدانید که کدامیک از آنها با اهمیت تر و کدامیک کم اهمیت تر هستند.

روش های انتخاب پروژه (Project Selection Methods)

خیلی وقتها شما قصد دارید که از بین چند گزینه، بهترین را انتخاب کنید.برای مثال شما برای آخر هفته 2 گزینه پیش رو دارید، می توانید آخر هفته را برید سینما و یا برید پیکنیک .در زندگی شخصی شما می تواند بر اساس تجربه و یا پیشنهاد دوستان و یا اعضای خانواده، بصورت تصادفی تصمیم بگیرید و یکی از آنها را انتخاب نمایید. اما در زندگی حرفه ای وقتی شما چند گزینه پیش رو بابت تصمیم گیری دارید، شما از برخی از قوانین استفاده می کنید چراکه ریسک عدم تصمیم مناسب بالا است و می بایست هزینه بسیاری پرداخت نماییم.

استراتژی پاسخ به ریسکهای مثبت یا فرصتهااستراتژی پاسخ به ریسکها برای ریسکهای مثبت یا فرصتها (Risk Response Strategies for Positive Risks or Opportunities). استراتژی های پاسخ به ریسکهای مثبت، متفاوت از استراتژی برای ریسکهای منفی می باشد. چراکه هر دو طبیعت و ماهیت متفاوت دارند.ریسکهای منفی تاثیر منفی بر روی اهداف پروژه دارند، پس استراتژی برخورد با آنها بدین صورت است که تاثیر منفی آنها را بر روی پروژه کم کند.در حالی که ریسکهای مثبت تاثیر مثبت بر روی اهداف پروژه دارند و استراتژی برخورد با آنها بدین صورت است که شانس و احتمال وقوع آنها را بیشتر نماییم.