ویدیو کستهای آزمون PMP : از پایان دوره آموزشی تا روز آزمون!

مجموعه ویدیویی "حلقه مفقوده آزمون PMP" با هدف کمک و راهنمایی به داوطلبینی که دوره آمادگی آزمون PMP را گذرانده و تصمیم دارند در کوتاهترین زمان برای آزمون اقدام کنند، تهیه گردیده است. این مجموعه شامل 4 بخش (اپیزود) می باشد که مجموعه اقدامات لازم از زمان اتمام دوره آمادگی آزمون PMP تا لحظاتی پس از اتمام آزمون نهایی را تشریح می کند.جهت مشاهده هریک از ویدیو ها، می تواندی روی عنوانهای ذیل کلیک نمایید تا با محتوی آن ویدیو آشنا و سپس آن را مشاهده نمایید. 

 

 

* ویدیو بخش ( اپیزود ) اول : شرایط تضمین و تعیین زمان

ویدیو بخش ( اپیزود ) دوم : اقدامات لازم قبل از سفر

ویدیو بخش  (اپیزود) سوم : اقدامات لازم در صبح روز آزمون PMP

* ویدیو بخش ( اپیزود ) چهارم : اقدامات لازم در آزمون PMP