استراتژی پاسخ به ریسکهای منفی یا تهدیدهااستراتژی پاسخ به ریسکها برای ریسکهای منفی یا تهدیدها (Risk Response Strategies for Negative Risks or Threats).همانطور که می دانید، همیشه ریسکها بد نیستند و در بعضی مواقع می تواند برای پروژه ما ایجاد فرصت نمایند.ریسکهای منفی یا تهدیدها بر روی اهداف پروژه ما تاثیر منفی و ریسکهای مثبت یا فرصتها بر روی اهداف پروژه ما تاثیر مثبت می گذارند .بر اساس استاندارد پم باک، استراتژی پاسخ به ریسکهای منفی به شرح ذیل می باشد :

استهلاک (Depreciation)

دارایی های بزرگ (برای مثال : تجهیزات) خریداری شده توسط یک شرکت در طول زمان ارزش خود را ازدست می دهد. در استانداردهای حسابداری به این حالت استهلاک می گویند. چند روش برای محاسبه استهلاک استفاده می شود که در ذیل قابل رویت می باشد: 1. استهلاک خط راست (Straight Line Depredation) : در واقع مقدار ثابتی از استهلاک است که هر ساله از تجهیزات کم می شود. به عنوان مثال: یک داشتن یک دستگاه لودر که هر ساله 10.000 دلار از ارزش آن کاسته می شود.

نقشه ذهنی (Mind Map)

نقشه ذهنی، نموداری درختی است که برای بیان کردن کلمات، ایده ها، فعالیت‌ها یا موارد دیگر مربوط به یک کلید واژه یا ایده مورد استفاده قرار می گیرد. این نمودار برای تولید، سازماندهی و ساختار دهی ایده‌ها و افکار به کار بسته می‌شود و در حل مسئله، فرایند تصمیم گیری و نوشتن می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.عناصر یک نقشه ذهنی به صورت ادراکی و بر اساس اهمیت مطالب در قالب گروه ها، شاخه‌ها و قسمت‌های متفاوت قرار می گیرند. نقشه‌های ذهنی را می توان برای مرور حافظه نیز به کار بست. 

قانون بازده نزولی (Law of Diminishing Returns)

قانون بازده نزولی (Law of Diminishing Returns) در واقع یک مفهوم اقتتصادی می باشد که در خیلی جاهای دیگری نیز از اعم مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می گرد. بر طبق این قانون اقتصادی بازده را هنگامی نزولی گویند که با افزودن مقادیر مساوی و متوالی بر یک یا دو عامل متغیر تولید به عوامل ثابت دیگر بازدهٔ واحدهای اضافی هر عامل نسبت به بازده‌های هر واحد ما قبل آن کمتر بشوند.در مدیریت پروژه نیز این مفهوم کاربرد دارد.

2200 روز درس آموخته های یک مدرس مدیریت پروژه

2200 روز درس آموخته های یک مدرس مدیریت پروژه. با سلام به همه دوستان و عزیزانی که این مقاله را مطالعه می کنند. من علی فروزش هستم و بصورت حرفه ای مدت 6 سال است که در حوزه آموزش، مشاوره و پیاده سازی مباحث مدیریت پروژه فعالیت دارم.در طی این مدت، بیش از 100 دوره آموزشی درحوزه مدیریت پروژه سازمانی اعم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK، دوره آمادگی آزمون PMP، مدیریت طرح، آمادگی آزمون PgMP، مدیریت پروتفلیو و مدیریت پروژه چابک برگزار کردم که شما عزیزان می توانید.

هزینه از دست رفته (Sunk Cost)

 هزینه از دست رفته (SunkCost) و یا هزینه خرج شده، برای فهم این واژه بهتر است با این مثال شروع نماییم که فرض کنیم طول پروژه ما 12 ماه است و ما برنامه ریزی کردیم که هر ماه 1000 دلار هزینه نمایم.3ماه از پروژه می گذرد و قرار بود که 3000 دلار خرج نماییم، این در حالیست که 5000 هزار دلار خرج کرده ایم، 3000 دلار که طبق برنامه و 2000 دلار بیشتر از برنامه، به مبلغ 2000 دلار، سانک کاست (SunkCost) گفته می شود و پیشنهاد می گردد ، بجای نگرانی درباره پول خرج شده، برنامه ریزی شود که از این به بعد با پول باقی مانده پروژه را به اتمام برسانیم

.

مستندات پروژه (Project Documents)

اطلاعات بسیاری در پروژه وجود دارد که نیاز است آن را ذخیره کنید اما لازم نیست آنها را در مستند برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan) نگهداری کنیم.مستندات پروژه (Project Documents) در واقع واژه ای است که در استاندارد پمباک (PMBOK) استفاده شده است و اشاره به مستنداتی در پروژه می کند که در مستند برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan) قرار ندارد.این مستندات شامل منشور پروژه (Project Charter) ، شرح کار پروژه(Project Statement of Work) ، شرح کار تدارکات (Procurement Statement of work)،

هزینه-فرصت از دست رفته

ِیکی از روشهای انتخاب پروژه، هزینه- فرصت(Opportunity Cost) می باشد.این واژه برای این استفاده می شود که استفاده از فرصت انتخاب یک پروژه، فرصت  انتخاب سایر پروژه ها را از شما میگیرد.هر سازمان به دلایل مختلف اعم از محدودیت منابع، ریسکها، محدودیت مالی، محدودیت زمانی و غیره، نمی تواند بصور همزمان تمام پروژه های پیشنهادی را انجام بدهد لذا می بایست بین آنها بر اساس معیارهای مشخص شده توسط آن سازمان، یک و یا تعداد محدودی از آنها را انتخاب نماید. لذا با انتخاب یک پروژه از میان چند پروژه فرصت عدم انتخاب سایر پروژه ها را از دست می دهد.

برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan)

برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan) در واقع عملکرد یکپارچه سازی می باشد.بدین صورت که تمام برنامه های دیگر را در این مستند جمع آوری و متمرکز می کند تا نشان دهند چه چیزهایی در پروژه می باشد.علاوه بر برنامه ها، بیس لاین ها نیز در آن قرار دارند و درواقع برنامه مدیریت پروژه پروژه شامل برنامه های و بیس لاین های ذیل می باشد :

شرح کار پروژه (Project Statement of Work)در مستند شرح کار پروژه (Project Statement of Work)، شرحی از محصول، خدمات و یا نتایج را که پروژه تحویل خواهد داد، آورده می شود. برای پروژه های داخلی، آغازگر پروژه یا حامی (Sponsor) بر اساس نیازهای کسب و کار، محصول، و یا خدمات مورد نیاز، شرح کار را فراهم می کند . برای پروژه های خارجی، بیانیه ای از کار را می توان از مشتری را به عنوان بخشی از یک سند پیشنهاد، (به عنوان مثال، یک درخواست برای پیشنهاد، درخواست برای اطلاعات و یا درخواست برای پیشنهاد) و یا به عنوان بخشی از قرارداد دریافت کرده است.