گروه فرآیندی آغازین (Initiating Process Group)گروه فرآیندی آغازین، شامل فرآیندهایی جهت تعریف یک پروژه جدید یا یک فاز جدید از یک پروژه موجود، با كسب مجوز شروع پروژه یا فاز، می باشد. در فرآیندهای آغازین، محدوده اولیه (initial scope)، تعریف و منابع مالی اولیه، تعيين می­گردند. ذینفعان داخلی و خارجی که با نتیجه کلی پروژه در تعامل و اثرگذار می­باشند، شناسایی می­شوند. مدیر پروژه اگر تاکنون منصوب نشده باشد، انتخاب خواهد شد. این اطلاعات در منشور پروژه و فرم ثبت ذی­نفعان، وارد می­شود. زمانی که منشور پروژه (Project Charter) تصویب می­شود، پروژه رسماً دارای مجوز خواهد شد.

 

اگرچه تیم مدیریت پروژه ممکن است در نوشتن منشور پروژه کمک نماید، اما این استاندارد فرض می نماید که ارزیابی مورد کسب و کار (Business Case)بطور کامل انجام شده و بودجه و مروز حیطه پروژه همانطور که در شکل ذیل نمایش داده شده است،مشخص گردیده است. مرز پروژه (project boundary) به عنوان یک نفطه زمانی تعریف شده است که پروژه و یا یک فاز پروژه در آن تکمیل می شود.هدف از این گروه فرآیندی، همراستا نمودن انتظارات ذی نفعان با اهداف پروژه و تحقق آنها می باشد.این گروه فرآیندی کمک به مشخص نمودن چشم انداز پروژه (چیزی که نیاز به تکمیل شدن است) می باشد. 

در بسیاری از پروژه­ های بزرگ یا پیچیده، بخشی از گروه فرآیندی آغازین ممکن است به فازهای مجزايي تقسیم شوند. در چنین پروژه­هایی، فرآیندهای آغازین در فازهای متوالی و در راستای اعتبارسازی تصمیمات اتخاذ شده، در فرآیندهای تهيه منشور پروژه و شناسایی ذی­نفعان انجام می­شوند. توجه به فرآیندهای آغازین در شروع هر فاز، پروژه را در متمرکز بودن بر نيازهاي کسب و کار خود که به خاطر آن انجام می­شود، ياري می­رساند. معیارهای موفقیت و تأثیر آن بر روی اهداف ذینفعان پروژه، بازنگری می‌گردند. سپس تصمیم­گیری می­شود که آيا پروژه ادامه یابد، به تاخير افتد یا ادامه نيابد.