اولين گام بهبود در OPM3 ، مرحله استاندارد سازي ناميده مي شود. استاندارد يك سنجه توانمند براي مقايسه كيفي و كمي ارزش است. قبل از آنكه يك فرآيند بتواند به درستي براي يك سازمان مفيد باشد. مي بايست استاندارد شود. اين مي بايست معيار تصديق شده سنجه براي سازمان باشد و مي بايست به عنوان زير فرآيند براي تحقق فعاليت ها مورد استفاده قرار گيرد.استاندارد شده به اين معناست كه افراد در سازمانها بطور متداول فرآيند را استفاده مي كنند و هيچ جايگزين ديگري براي آن نيست.

توانمندسازهای سازمانی (Organizational Enablers)متاسفانه در طی سالهای اخیر خیلی از محققین و متخصصین در ایران یکی از نقاط ضعف OPM3  را عدم پوشش این مدل در حوزه های غیر مدیریت پروژه می دانند.این مشکل نشات گرفته از آن است که این افراد آشنایی کاملی به مدل ندارند و نظرات خود را بر اساس کتاب OPM3  و خود ارزیابی آورده شده در انتهای کتاب، ارائه نموده اند.این در حالیست که مدل از ابزار قدرتمندی به نام OPM3 Productsuite استفاده می کند که نتنها حاوی تمام راهکارهای برتر(در خود ارزیابی ، راهکارهای برتر بصورت خلاصه و ناقص آورده شده است و از ماه ژانویه سال 2013 توسط PMI پشتیبانی نمی گردد )در سه حوزه(پروژه ، طرح و پورتفولیو) می باشد.

    مدیریت پروژه سازمانی (Organizational Project Management) در واقع مدیریت سیستماتیک پروژه ها ، طرح و پورتفولیو در راستای اهداف کسب و کار استراتوژی سازمان می باشد .هدف از مدیریت پروژه سازمانی اطمینان حاصل نمودن از این می باشد که سازمان ، پروژه های خود را با توجه به منابع موجود به نحو احسن انجام دهد .همچنین مدیریت پروژه سازمانی ، تمام پروژه ها و فعالیتهای مرتبط با آن، اجرای پورتفولو بر اساس مدیریت پروژه و طراح را با استراتوژی سازمانی پیوند می دهد.با اجرای صحیح برنامه استراتوژی و بهبود مستمر آن می توان کمک شایانی به ارائه نتایج  مناسب سازمانی نمود.  

   ابزار قدرتمند OPM3 ProductSuite شامل بیش از 3000 راهکار برتر (تمام حوزه به همراه توانمند ساز سازمانی (OEs)) و در دسترس فقط ارزیاب و مشاور رسمی PMI قرار دارد. این ابزار توسط موسسه DNV تهیه شده است و این امکان را به ارزیاب و مشاور مدل می دهد تا بر اساس دامنه ارزیابی برای مثال : ارزیابی فقط پروژه، فقط طرح ،فقط پورتفولیو و یا ترکیب آنها ، دامنه کار خود را مشخص نماید و علاوه بر آن می تواند یک و یا تمامی مراحل بهبود (Imporment stage )  برای پروژه خود را تعریف نماید .این ابزار از دو بخش اصلی تشکیل شده که در این مقاله به آن می پردازیم :

مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني ( OPM3) را مي توان تا حدي از سريعترين (از نظر رشد و انتشار) و جامعترين مدل هاي بلوغ موجود در حوزه مديريت پروژه سازماني دانست. اين مدل در ابتدا در اكتبر سال 2003 ميلادي توسط موسسه مديريت پروژه (PMI ) توسعه يافت و نشر گرديد. نسخه دوم آن در سال 2009 ميلادي انتشار يافت. بيش از 2700 متخصص ورزيده مديريت پروژه از سراسر جهان در توسعه اين استاندارد مشاركت يافته اند.OPM3 نقشه راهي براي پياده سازي بهترين راهكارهاي مـديريت پروژه سازماني مي باشد. اين راهكارهاي برتر در استانداردهاي شناخته شده جهاني چون نسخه چهارم PMBOK. نسخه دوم استاندارد مديريت طرح. نسخه دوم استاندارد مديريت پورتفوليو (سبد پروژه ها). 

در سال 1998 ، موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI ) ، منشور برنامه OPM3  را با هدف توسعه مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی به عنوان استانداری جهانی برای مدیریت پروژه سازمانی (OPM) انتشار داد .در طی توسعه ، اعضای تیم بیش از 27 مدل موجود را بررسی نمودند لازم به ذکر است تعداد اعضای تیم 30 هزار نفر بودند.مفاهیم مدل بلوغ در بین سالهای 1986 و 1993 توسط موسسه مهندسی نرم افزار (Software Engineer Institute ) در قالب مدل بلوغ توانمندی ( Capability Maturity Model )  معرفی گردیده شده بود.اعضای تیم OPM3 ، مدل  CMM و سایر مدلها را بررسی و حیطه هر مدل ، ظرفیتهای هر مدل ، متدولوژی مورد استافده برای ارزیابی ، ساختار هر مدل و رویه پیاده سازی هر مدل را فهمیدند.