در این مقاله درباره رویدادهای چارچوب اسکرام صحیت می شود .این رویدادهای اساس چارچوب می باشد و تمام اعضای تیم یم بایست به آنها متعهد باشند. اسپرینت : پروژه های اسکروم در توالی اسپرینتها تکامل پیدا می کند و اسپرینت بسیار شبیه به چرخه های متدولوژی XP می باشد .معمولا مدت زمانی بین 2 الی 4 هفته و یا یک ماه کاری می باشد و مدت زمان ثابت که سبب ایجاد ریتم بهتر می شود .محصولات در طی اسپرینت طراحی، برنامه نویسی و تست می شوند.

 چارچوب یا فرآیند مدل اسکرام یک چارچوب تکرارپذیر و افزایشی برای مدیریت پروژه (مدیریت نرم افزار)است که معمولاً در زیر شاخه مدل فرآیند تولید نرم افزار چابک می باشد و یک نوع مدل تولید نرم افزار در مهندسی نرم افزار به حساب می آید.اسکرام یک چارچوب تولید نرم افزار از سری روشهای تفکر چابک (Agile)می باشد.

 

 در چارچوب اسکرام ، سه نقش اصلی وجود دارد که در ذیل به آنها و وضایف هر کدام اشاره می نمائیم : صاحب محصول (The Product Owner) مسئولیت بازگشت سرمایه ، مدیریت ریسک ، اولویت بندی قابلیتها مطابق با ارزش بازار و جمع آوری اطلاعات از بر عهده صاحب محصول می باشد .این اطلاعات می بایست از مشتریان ،تیم توسعه ،مدیران ارشد ،رقباء وسایر ذی نفعان تهیه گردد. از دیگر وظایف این نقش تطبیق قابلیتها و اولیت بندی هر چرخه ،در صورت نیاز پذیرش و رد نتایج کار مشخص نمودن برنامه تحقق و ارتباطات با همه می باشد

امروزه با پیشرفت برق آسای فناوری اطلاعات در زمینه های گوناگون و تسلط بشر بر ابزارها و روشهای قدرتمندی که امکان کنترل و مدیریت این پدیده را در اختیار او قرار می دهند، تطبیق دانسته ها با علم روز امری است که لزوم آن بر هیچ کس پوشیده نیست. در این میان بدون شک پدیده فناوری اطلاعات شاخص ترین و کارآمدترین دانش روز می باشد و به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته دنیا توجه و سرمایه گذاری عظیمی را در این حوزه انجام می دهند.