ویژگی های فعالیت:ویژگی های چندگانه مربوط به هر یک از فعالیت ها است که آنها را می توان در لیست فعالیت وارد نمود. ویژگی های فعالیت شامل کدهای فعالیت، فعالیت های پیش نیازی، فعالیت های پس نیازی، روابط منطقی، تاخیرات و تعجیلات، نیازمندی های منابع، تاریخ های اجباری، محدودیت ها و فرضیات می باشند.

فعالیت:جزئی از کار است که در طول دوره ای از پروژه اجرا می شود.

اکتساب:بدست اوردن منابع انسانی و مادی لازم برای انجام فعالیت های پروژه.اکتساب بر هزینه منابع اشاره دارد و لزوما مالی نیست.

تشکیل تیم پروژه(فرایند):فرایند تایید در دسترس بودن منابع انسانی و ایجاد تیم مورد نیاز برای تکمیل وظایف پروژه می باشد.

دقت:در سیستم های مدیریت کیفیت، دقت یک ارزیابی از صحت است.

پذیرش تحویل دادنی ها : محصولات، نتایج، یا قابلیت های تولید شده با یک پروژه و اعتبار یافته با مشتریان پروژه یا حامیان مالی بطوریکه معیارهای پذیرش شده مشخص خود را می یابند

معیار پذیرش: این معیارها، شامل الزامات عملکردی و شرایط ضروری هستند که باید قبل از پذیرش اقلام قابل تحویل پروژه، تامین شوند.

امروزه همه افراد در هر شغل و حرفه ای که مشغول به کارند،به دنبال اخذ مدرک بین المللی آن هستند. در زمینه مدیریت پروژه معروفترین و معتبرترین آنها PMP است. PMP  که مخفف Project Management Professional است گواهینامه ای است که موسسه مدیریت پروژه (PMI)آمریکا آن را اعطا می نمایم .آزمون این مدرک توسط موسسه Prometric در سراسر جهان برگزار می گردد و متاسفانه در ایران شعبه ندارد و لذا داوطلبین محترم می بایست برای آزمون به خارج از ایران سفر کنند (نزدیکترین مرکز آزمون در دبی، استانبول ، آنکارا و ایروان قراردارد.). این آزمون تقریبا همه روزه و در دو نوبت صبح و عصر برگزار می گردد .