باز طراحی اپلیکیشن های آزمونهای PMI

در طی سالهای گذشته، چالشی که خیلی از داوطلبین مدرک PMP ، مدرک PgMP ،مدرک PfMP ،مدرک PMI-ACP، مدرک PMI-PBA و سایر مدارک PMI با آن مواجه بودن، تکمیل نمودن فرمهای این مدارک بود که تقریبا پیچیدگی آن زیاد و می بایست زمان بسیاری را برای آن صرف نمود و در برخی موارد احساس میشد که بین صفحات هارمونی وجود ندارد و تعداد صفحات زیاد و غیر کاربردی می باشند. 

انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI) با دریافت بازخورد های گسترده از سوی داوطلبین، اقدام به طراحی مجدد این اپلیکیشن ها نمود که خروجی آن از تاریخ بیست و شش خردادماه 1399 قابل دسترس می باشد. در ذیل به اهم این تغیرات اشاره شده است. در پایان لطفا به این نکته توجه داشته باشد که الزامات شایستگی ( میزان سالهای تجربه کای، ساعات آموزشی مورد نیاز و غیره) تغییری نکرده است و تنها فرمت ورود اطلاعات بروزرسانی و ساده تر شده است و در آزمون PgMP و آزمون PfMP همچنان وارد کردن اطلاعات طرح و پورتفولیو و پاسخ به پنج سوال مربوط به تجربیات دامنه ها، اجباری می باشد.

  • در این تغییرات می توانید در زمان کمتر، اپلیکشن را ثبت نمایید( کاهش صفحات از 30 به 4 صفحه)
  • در زمان ثبت تجربیات از "ماه" به جای " ساعت" استفاده می کنید و دیگر نیازی به وارد کردن ساعت برای هر حوزه (Domain) نیست
  • نیازی به وارد کردن اطلاعات تماس در زمان تکمیل اپلیکیشن نیست.
  • اکثر قسمت هایی که نیاز به وارد کردن متن بود، به حالت انتخابی تغییر یافته است

 

امتیاز دهی

امتیاز : 96.05% - 20 votes
96%