رویدادهای پیش رو اجایل مقیاس پذیر- (Scaled Agile Framework (SAFe5.0

عنوان رویداد آموزشی مدت رویداد  نحوه برگزاری مدرس محل برگزاری قیمت (تومان)
کارگاه جامع و کاربردی پیاده سازی SAFe5.0 7 روز کامل نیمه خصوصی/ درون سازمانی  آقای مهندس فروزش حضوری تماس بگیرید
کارگاه ذهنیت اجایل و اصول SAFe 5.0 2 روز کامل  خصوصی/نیمه خصوصی/ درون سازمانی   آقای مهندس فروزش حضوری/آنلاین   تماس بگیرید
آزمون  بین المللی  SAFe Leading SAFe 5.0
(امکان شرکت در آزمون بین المللی بدون شرکت در دوره آموزشی میسر می باشد)
        200 دلار 
دوره آمادگی آزمون SAFe Scrum Master 5.0  3 روز کامل خصوصی/نیمه خصوصی/ درون سازمانی   آقای مهندس فروزش حضوری/آنلاین   تماس بگیرید 

 آزمون بین المللی SAFe Scrum Master 5.0

(امکان شرکت در آزمون بین المللی بدون شرکت در دوره آموزشی میسر می باشد)

        300 دلار 
دوره آمادگی آزمون SAFe POPM 5.0  3 روز کامل خصوصی/نیمه خصوصی/ درون سازمانی   آقای مهندس فروزش  حضوری/آنلاین   تماس بگیرید

آزمون بین المللی SAFe POPM 5.0

(امکان شرکت در آزمون بین المللی بدون شرکت در دوره آموزشی میسر می باشد)

        300 دلار  
دوره آمادگی آزمون SAFe Advance Scrum Master 5.0   2 روز کامل  خصوصی/نیمه خصوصی/ درون سازمانی   آقای مهندس فروزش  حضوری/آنلاین   تماس بگیرید 

آزمون بین المللی SAFe Advance Scrum Master 5.0

(امکان شرکت در آزمون بین المللی بدون شرکت در دوره آموزشی میسر می باشد)

        400 دلار
دوره آمادگی آزمون SAFe Lean Portfolio Management 5.0  2 روز کامل  خصوصی/نیمه خصوصی/ درون سازمانی   آقای مهندس فروزش  حضوری/آنلاین   تماس بگیرید 

  آزمون بین المللی SAFe Lean Portfolio Management 5.0

(امکان شرکت در آزمون بین المللی بدون شرکت در دوره آموزشی میسر می باشد)

         400 دلار
دوره آمادگی آزمون SAFe Release Train Engineer 5.0  4 روز کامل  خصوصی/نیمه خصوصی/ درون سازمانی   آقای مهندس فروزش  حضوری/آنلاین   تماس بگیرید 

آزمون بین المللی SAFe Release Train Engineer 5.0

(امکان شرکت در آزمون بین المللی بدون شرکت در دوره آموزشی میسر می باشد)

         1500 دلار
کارگاه شبیه سازی جلسه برنامه ریزی Program Increment 1 روز کامل   نیمه خصوصی/ درون سازمانی   آقای مهندس فروزش  حضوری/آنلاین   تماس بگیرید 

   # در صورت ثبت نام همزمان دو دوره ، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

در صورت معرفی 2نفر دیگر، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید! 

# در صورت ثبت نام زودهنگام (یکماه زودتر از تاریخ دوره)، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

ثبت نام آنلاین