زمانی که یک مهندس قطار توسعه SAFe (RTE) می شوید می­توانید به تسهیل­گری و ایجاد قابلیت عرضه سرتاسری ارزش از طریق قطارهای توسعه اجایل – و یادگیری چگونگی قطارهای توسعه توانمند با تبدیل شدن به یک رهبر خدمتگذار و مربی – بپردازید.طی این دوره آموزشی 3 روزه، به درک عمیقی از نقش و مسئولیتهای مهندس قطار توسعه (RTE) در سازمان SAFe دست خواهید یافت. از طریق یادگیری تجربی، نقش RTE در یک تحول ناب-اجایل را تمرین خواهید کرد. چگونگی تسهیل­گری فرایندها و اجرای قطار توسعه اجایل، مربی­گری رهبران، تیم ها، و اسکرام مسترها در زمینه فرایندها و ذهنیت­های جدید را خواهید آموخت.

چگونگی آماده­ سازی، برنامه­ ریزی، و اجرای رویداد برنامه ­ریزی چرخه­ های طرح، توانمندساز اصلی همراستایی در کلیه سطوح سازمان SAFe را مرور و بررسی خواهید کرد.

طول دوره: 3 روز / سطح دوره: پیشرفته

مخاطبین دوره: مدیران طرح و یا پروژه، مربیان Agile، مشاورین طرح SAFe، مدیران فناوری اطلاعات، مشاورین، مدیران ارشد، مدیران محصول، صاحبان محصول، مهندسین قطارهای توسعه، مدیران طرح

اهداف یادگیری:

برای ایفای نقش مهندس قطار توسعه SAFe، شرکت کنندگان لازم است توانایی­های زیر را داشته باشند:

 • بکارگیری دانش و ابزار ناب-اجایل در اجرا و عرضه ارزش
 • کمک به اجرای طرح و راهکار بزرگ
 • اجرای بهبود مستمر
 • ایجاد تیم توانمند ART از طریق تبدیل شده به رهبر خدمتگذار و مربی
 • ایجاد برنامه اقدام برای ادامه مسیر یادگیری

آنچه شرکت کنندگان بدست خواهند آورد:

 • کتابچه شرکت کنندگان
 • آمادگی و مجوز شرکت در آزمونSAFe® 5 Release Train Engineer (RTE)
 • عضویت یک ساله در پلتفرم کمیته تخصصی SAFe
 • گواهی شرکت در دوره 

سرفصلهای دوره

 • مرور نقش و مسئولیتهای RTE
 • بکارگیری اصول SAFe
 • سازماندهی ART
 • برنامه ریزی چرخه طرح
 • اجرای چرخه طرح
 • اجرای بهبود مستمر
 • خدمت در یک ART
 • ادامه مسیر یادگیری

حوزه­ های کلیدی شایستگی

 • رهبری اجرای طرح
 • تسهیل­گری مراسم در سطح طرح
 • مربی­گری قطارهای توسعه اجایل و تیمهای اجایل در بهبود مستمر در ارزش آفرینی
 • ایجاد شفافیت با استفاده از شاخصها و آغاز و هدایت تغییرات مثبت
 • تسهیل­گری رفع وابستگی­ها، موانع و ریسک­ها

فراگیران این دوره شامل مدیران طرح و یا پروژه، مربیان Agile، مشاورین طرح SAFe، مدیران فناوری اطلاعات، مشاورین، مدیران ارشد، مدیران محصول، صاحبان محصول، مهندسین قطارهای توسعه، مدیران طرح هستند.

جزئیات آزمون و اعطای گواهینامه: 

 • نام آزمون: آزمون SAFe® 4 Release Train Engineer – یا – آزمون SAFe® 5 Release Train Engineer
 • فرمت آزمون: چندگزینه­ای با امکان انتخاب بیش از یک گزینه صحیح
 • اجرای آزمون: تحت وب (با یک مرورگر)، جزوه بسته، بدون کمک بیرونی، زمان محدود
 • دسترسی به آزمون: از طریق پلتفرم کمیته تخصصی SAFe و پس از تکمیل گذراندن دوره آموزشی مهندس قطار توسعه (RTE)
 • مدت آزمون: از زمانی آزمون آغاز شد 120 دقیقه (دو ساعت) تا خاتمه آزمون فرصت خواهد بود.
 • تعداد سوالات: 60 سوال
 • حد نصاب قبولی: در RTE4 پاسخ صحیح به 44 سوال از 60 سوال (73%) و برای RTE5 پاسخ صحیح به 45 سوال از 60 سوال (75%)
 • زبان امتحان: انگلیسی
 • هزینه آزمون: هزینه اولین آزمون در صورتی که ظرف 30 روز از پایان دوره انجام شود در هزینه ثبت نامه دوره لحاظ شده است. هزینه هر بار تکرار آزمون 50$ است.
 • سیاست تکرار آزمون: اولین تکرار می­تواند بلافاصله بعد از بار اول انجام شود. تکرار دوم لازم است با وقفه 10 روزه و تکرار بعدی پس از 30 روز از آزمون قبلی صورت پذیرد.

منابع مطالعاتی آزمون

این آزمون برای سنجش دانش و مهارت مربوط به وظایف شغلی طراحی شده است. به شدت توصیه می­شود که علاقمندان از منابع متنوع زیر جهت آمادگی در آزمون استفاده کنند:

 • مطالب دوره آموزشی: جزوات درسی بخش اصلی مطالب بوده و از طریق پلتفرم انجمن SAFe قابل دریافت هستند. از این جزوات می­توان برای مرور مطالب و محتوای ارائه شده طی دوره آموزشی استفاده کرد.
 • راهنمای مطالعه: این راهنمای جامع در قالب یک فهرست مطالعاتی تمامی جزئیات نقش سازمانی و منابع مربوطه برای آزمون را تشریح می­کند. دسترسی به این فهرست با خاتمه گذراندن دوره از طریق طرح درس موجود در پلتفرم انجمن SAFe قابل دسترس خواهد بود.
 • آزمون تمرینی: آزمون تمرینی به منظور تخمین موفقیت در آزمون اصلی طراحی شده است و تعداد سوالات، سطح دشواری، و مدت زمان آن مشابه آزمون اصلی است. این آزمون به عنوان بخشی از طرح درس در راهنمای مطالعه پلتفرم کمیته تخصصی SAFe قابل دسترس بوده و فراگیران می­توانند به دفعات نامحدود و بدون پرداخت هزینه آن را انجام دهند. البته موفقیت در این آزمون تمرینی ضمانتی برای موفقیت در آزمون اصلی و اخذ گواهینامه نخواهد بود.

چه چیزی بدست خواهید آورد

اخذ گواهینامه مهندس قطار توسعه (RTE) مستلزم سطح عالی از مهارتها بوده و مسیر شغلی بسیاری از رهبران خدمتگذار است. اخذ گواهینامه شامل موارد زیر است:

 • گواهینامه مهندس قطار توسعه (RTE) در فرمت pdf
 • نشان دیجیتال Certified SAFe® Release Train Engineer برای نشان دادن دستاوردتان به صورت آنلاین
 • عضویت یک ساله در پلتفرم کمیته های تخصصی SAFe شامل دسترسی به کمیته تخصصی RTE
 • دسترسی به گروههای ملاقات و رویدادهای ارتباطی با سایر افراد حرفه­ای دارنده گواهینامه­های SAFe
 • منابع متنوع یادگیری برای حمایت از شما در طول مسیر یادگیری و بکارگیری SAFe