شبیه ساز مونت کارلو (Monte Carlo) چیست؟

هنگامی که مدیر پروژه درگیر مدیریت ریسک است باید از شبیه سازی مونت کارلو (Monte Carlo) آگاه باشد. شبیه سازی مونت کارلو یک تکنیک تجزیه و تحلیل است که برای کمیت ریسک از آن استفاده می شود و سطح ریسک های پروژه را در نهایت مشخص می کند.این ابزار یکی از مهم ترین تکنیک در مدیریت ریسک است. با این حال، شما شرح مفصل از این تکنیک در بسیاری از کتاب های آزمون PMP و مرجع نخواهید دید.

 مهمترین مراجع می گویند که مونت کارلو یک روش بسیار پیچیده است که نیاز به کمک کامپیوتر دارد،در نتیجه، نیازی به دقیق شدن در جزئیات این روش در آینده نخواهد بود. فرض این که این روش بسیار دشوار است، درست نیست. در واقع، این یکی از ساده ترین تکنیک های در کتاب PMBOK است.  شبیه سازی مونت کارلو توسط یک دانشمند هسته ای اتمی به نام Stanislaw Ulam در سال 1940 اختراع شد، و آن را مونت کارلو نامید.این یک تکنیک ریاضی است که اجازه می دهد تا مدیر پروژه بتواند ریسک های موجود در روند ها و پروسه ها را محاسبه نماید. با کمک این روش مدیر پروژه می تواند تاثیر ریسک های مشخص شده توسط اجرای شبیه سازی مونته کارلو را چند بار، تعیین و شناسایی نموده و طیف وسیعی از نتایج ممکن در حالات مختلف را بیاید..

مدیر پروژه می تواند توسط شبیه سازی مونت کارلو به تجزیه و تحلیل تاثیر ریسک ها در مدل های پیش بینی از قبیل هزینه، تخمین زمانبندی و غیره بپردازد. مدیر پروژه نیاز به این روش دارد زیرا در این توع تصمیم گیری تردید های بسیاری وجود دارد. اگر مدیر پروژه از این روش استفاده نکند، خروجی کار خوشایند نبوده و نتیجه کار براساس تصمیمات گرفته شده ممکن است مدیر پروژه را در مراحل بعدی کار شگفت زده نماید.این تکنیک به مدیر پروژه، طیف وسیعی از خروجی های مختلف و احتمالاتی که ممکن است برای هر تصمیم اتفاق بیفتد، نشان دهد.به عنوان مثال، اجازه دهید بحث در مورد استفاده از شبیه سازی مونت کارلو را در تعیین برنامه زمانبندی پروژه بررسی نماییم.جهت انجام شبیه سازی مونت کارلو برای تعیین برنامه زمانبندی، مدیر پروژه باید سه مدت زمان برای هر فعالیت را پیش بینی نماید.محدودیت های تکنیک مونت کارلو

شبیه سازی مونت کارلو خود مجموعه ای از محدودیت ها است، برخی از این محدودیت ها عبارتند از:

• برای اجرای شبیه سازی مونت کارلو، مدیر پروژه سه تخمین برای یک فعالیت وارد می کند. اگر او در برخی از تعیین برآوردها تعصب نشان دهد، در نتیجه تجزیه و تحلیل درستی به دست نخواهد آمد. بنابراین، نتایج به کیفیت تخمین مدیر پروژه بستگی دارد.

• شبیه سازی مونت کارلو احتمال تکمیل وظایف را نشان می دهد ، که زمان واقعی صرف شده برای تکمیل فعالیت ها نیست.

• روش شبیه سازی مونت کارلو به یک کار یا فعالیت واحد اعمال نمی شود. مدیر پروژه نیاز به داشتن تمام فعالیت ها و ارزیابی کامل ریسک برای هر فعالیت را دارد.

• مدیر پروژه باید یک نرم افزار برای اجرای شبیه سازی مونت کارلو خریداری نماید.

 مزایای شبیه سازی مونت کارلو

روش شبیه سازی مونت کارلو دارای مزایای بسیاری در مدیریت پروژه است، از جمله:

• به مدیر پروژه در ارزیابی ریسک های پروژه کمک می کند.

• به پیش بینی احتمال شکست ها، خروج از برنامه زمانبندی و یا بیش از هزینه پروژه خرج کردن کمک می کند.

• با تبدیل ریسک ها به اعداد، برای دستیابی به اثرات ریسک ها بر روی اهداف پروژه کمک می کند.

• به مدیر پروژه کمک می کند تا یک برنامه زمانبندی و هزینه ایی واقعی انجام دهد.

• مدیر پروژه توانایی جهت به دست آوردن مدیریت ریسک را فراهم می آورد.

• به مدیر پروژه در تصمیم گیری با پشتوانه از داده ها، کمک می کند.

• به مدیر پروژه در نائل شدن به هدف های میانی (Milestones) کمک می کند.

 
 

امتیاز دهی

امتیاز : 96.89% - 9 votes
97%