سازمان هایی که علاقه مند به جاری ساختن توانمندی ها و راهکارهای برتر مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه در تمامی سطوح سازمان و به صورت هماهنگ و اثر بخش می باشند می بایست سرمایه گذاری بیشتری در حوزه OPM3 را دنبال نمایند. بهبود سازمانی صرفاً بر مبنای تکیه و تمرکز بر یکی از 3 استاندارد مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه امکان پذیر نمی باشند چرا که استاندارد OPM3 حلقه مفقوده سه استاندارد دیگر کلیدی PMI می باشد.OPM3، حلقه مفقوده یکپارچگی استانداردهای مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه.

 

 همانگونه که می دانید موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، متولی بین المللی انتشار و بروز رسانی 3 استاندارد اصلی و کلیدی مورد توجه مدیران و کسب کارهای پروژه محور می باشد که در اواخر سال 2012 میلادی نسخه جدید و بروز شده این سه استانداردتحت عناوین ذیل انتشار یافت:

1. The Standard for Portfolio Management (Third Edition)

2. The Standard for Program Management (Third Edition)

3. PMBOK Guide (Fifth Edition)

برای کسب اطلاعات بیشتر این مقاله را مطالعه نمایید.