همانطور که در مقاله ای در همین سایت با نام "انواع ارزیابی درمدل OPM3" اشاره شد،ارزیابی بر اساس ابزار OPM3 Productsuite مورد تائید انجمن مدیریت پروژه آمریکا می باشد.این متدولوژی و ابزار در واقع ارائه دهنده متدولوژی پایدار ، دقیق و هدفمند می باشد که اطلاعات خواص مورد نیاز برای فهم بلوغ جاری را به سازمانها ارائه می نماید.این اطلاعات می تواند بوسیله برنامه های بهبود ساخته شده برای ایجاد بلوغ مد نظر ،مورد استفاده قرار گیرد.

 

از خصوصیات استفاده از این روش می توان به - مجوز استفاده از OPM3 Product Suite تنها در دسترس ارزیابان و مشاوران رسمی PMI می باشد که مدارک و آموزش های حرفه ای این حوزه را مستقیماً از PMI دریافت نموده اند.

- ارزیابی کاملاً بر پایه شواهد (و نه علایم) می باشد چرا که فرآیند ارزیابی، انجام مصاحبه های متعدد با ذی نفعان و بررسی مستندات و شواهد واقعی را در بر می گیرد. به عبارت دیگر هر ادعایی از طرف مصاحبه شوندگان توسط ارزیاب مورد بررسی عینی قرار می گیرد.

- اتوماسیون ارزیابی به صورت نرم افزاری، امکان ارزیابی دقیق در چندین حوزه و با محدوده گسترده تری را امکان پذیر می سازد.

- تدوین برنامه بهبود سازمان توسط ابزار و به صورت خودکار ردیابی شده و در ارزیابی های مجدد سازمان، میزان پیشرفت و توفیق حاصل شده از محل سرمایه گذاری در پروژه های بهبود با حداکثر دقت قابل تعیین می باشد.

- امکان تولید انواع گزارشات پویا برگرفته از اطلاعات جمع آوری شده توسط ارزیاب در قالبهای کاملاً استاندارد در OPM3 Product Suite موجود می باشد.

براساس ابزار و متدولوژی OPM3 Product Suite  دو روش برای ارزیابی وجود دارد که در ذیل به آن اشاره می نمائیم:

1-ارزیابی رقیق (Desk Assessment) :در واقع ارزیابی با مصاحبه های محدود می باشد.این روش ارزیابی متکی بر مصاحبه های اولیه و مدرک موجود می باشد و در واقع نیاز مصاحبه های آتی و یا صحه گذاری بر روی پیاده سازی نمی باشد.بطور معمول برای انجام این کار نیاز به 2 هفته کاری می باشد.

2-ارزیابی دقیق (Rigorous Assessment ) :ابزار Productsuite  از صحه گذاری دقیق استفاده می نماید.در واقع نمونه ها را به حد کافی جمع آوری می نماید.برای مثال : جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه ها ، بررسی اسناد و شواهد و چک کردن  پرونده ها .این اقداات برای آن انجام می شود تا امتیاز با اطمینان کامل  داده شود.بصورت معمول برای این نوع ارزیابی نیازمند 4 هفته کاری می باشد