MazdakAbaeeآقای مهندس مزدك عبائي، دانش آموخته كارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت (دانشگاه تهران) و كارشناس مهندسي عمران (دانشگاه صنعتي شريف) و همچنین دارای مدارک حرفه ای گواهینامه PMP و PBA از انمجمن مدریت پروژه آمریکا می باشد .او سابقه تدريس در بيش از ۱۸۰ دوره و كارگاه آموزشي در زمينه‌هاي مديريت پروژه، مدیریت قراردادها و دعاوی، تعالي مديريت پروژه و مهندسي‌ارزش در کارنامه خود دارد . او همواره در کنار کارهای آموزشی، فعالیتهای حرف های خود را نیز ادامه داده است که این امر سبب ارائه خدمات مشاوره و آموزشی قوی از سوی او شده است .چراکه از نزدیک با دغدغه ها و چالشهای سازمانها و افراد در حوزه های مدیریت پروژه سازمانی ارتباط دارد.از سوابق حرفه ای او می توان :مشاور و دستیار رییس هیات مدیره شرکت کیسون، مشاور و مدرس مدیریت پروژه و مدیریت قراردادها، مدیر سابق PMO در شرکت های کیسون و مهاب قدس، مدیر سابق دفتر هماهنگی خدمات مدیریت شرکت سابیر , مدیر سابق برنامه ریزی و تعالی سازمانی شرکت تهران جنوب.جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مزدک عبایی مراجعه نمایید.