تحلیل کسب و کار

  • تحلیل کسب و کار (Business Analysis)

    تحلیل کسب و کار (Business Analysis)تحلیل کسب و کار (Business Analysis) چیست؟ در طی سالهای اخیر، عنوان و موضوع تحلیل کسب و کار رشد مهمی را

    ...
  • کارگاه مدیریت تحلیل کسب و کار

    با توجه به تحقیق مجله نبض حرفه ای گری، سه عامل باعث شکست پروژه ها می شود که یکی از آنها استخراج ناصحیح نیازمندیها می باشد و متاسفانه نیمی از سازمانها منابع لازم برای انجام این کار دارند. الان زمان خوبی است که بتوان به عنوان متخصص حرفه ای (PBA)، نیاز سازمان خود را

    ...