با توجه به اهميت موضوع "مديريت پروژه" در دنياي امروز، حدود شش ماه پيش تصميم گرفتم تجربه ي خود را در اين زمينه به روز كنم. از آنجاييكه مدرك PMP از موسسه PMI آمريكا، مهمترين و معروفترين مدرك در اين زمينه ميباشد مشغول به بررسي راههاي قبولي در آزمون مربوطه شدم. در ابتدا با مطالعه مقالات مرتبط و كتب PMBOK و همچنين پادكستهاي مديريت پروژه شروع كردم. اما بعد از آشنايي با "مركز توسعه و آموزش افق" متوجه شدم كه بهترين، سريعترين و ارزانترين راه، ثبت نام در كلاسهاي آنلاين دكتر فروزش هست. پس بصورت منظم در كلاسها شركت كردم و با هدايت ايشون در طول مدت دوره، تدريجاً به مفاهيم امتحاني اشراف پيدا كردم. در نهايت، با راهنمايي و تاييد دكترفروزش به مرز آمادگي كامل براي آزمون رسيدم و توانستم ظرف مدت كوتاهي به اين موفقيت برسم.