PMPبدون تردید شناخته شده ترین و معتبرترین گواهینامه ای است که در زمینه مدیریت پروژه در سطح جهان مطرح میباشد و به منزله استانداردی مهم برای مدیران پروژه بحساب می آید. آمادگي جهت اخذ این گواهينامه احتياج به ممارست بسيار زياد و تمركز در كليه بخش هاي اين استاندارد مي باشد. آقای مهندس فروزش با توجه به تسلط کافی و به کار بردن مهارتهای لازم در طول دوره این کلاس به عنوان فردی همراه این مسیر رو بسیار آسان نمودند که نقطه نظرات ایشان و منابعی که در اختیار دانش آموختگان قرار دادند این راه را بسیار هموار نمودند. با حمایت جناب مهندس فروزش و تیم حرفه ای ایشان موفق به گرفتن مدرک PMP شدم و از ایشان بسیار سپاسگذارم. با آرزوی موفقیت برای جناب فروزش و تیم حرفه ای مرکز توسعه و آموزش افق.