پیچیدگی و گستردگی استاندارهای مربوط به امتحان PMP بر‌کسی پوشیده نیست. درک و‌مطالعه مطالب مربوط به امتحان بسیار گسترده و زمان بر است. کلاس های استاد فروزش بدون اغراق این مسیر را برای دانشجو هموار می کند به طوری که تا پایان دوره با حضور مداوم در کلاس، آمادگی کامل در آزمون رو کسب می کنید.مطالب کلاس بسیار کاربردی است که نه تنها برای آزمون بلکه برای محیط کار هم بسیار مفید هستند.مجموعه آزمون ها و آزمون های جامع موسسه مکمل بسیار خوبی برای آمادگی آزمون و تثبیت مطالب ارائه شده توی کلاس هست.با حمایت استاد فروزش و کلاس های مفیدشون من موفق به گرفتن مدرک PMP در کمتر از سه ماه شدم.با تشکر از استاد و آرزوی موفقیت برای ایشان و‌تیمشان