با توجه به گسترده بودن دانش مدیریت پروژه،داشتن یه استاد خوب که راهنما و مشاور شما باشه بسیار مهم است.من بسیار خوشحالم که تونستم با استاد فروزش عزیز آشنا بشم تا با کمک، راهنمایی و پشتیبانی بی وقفه ایشان نه تنها آزمون PMP رو قبول، بلکه از مفاهیم مهم و کاربردی طی آموزش ایشون در محیط کار و برای رشد در زمینه مدیریت پروژه استفاده کنم.