آقاي مهندس فروزش به دليل دانش و تجربه بالا ، شناخت A-Z كل فرايندهاي مربوط به دوره و امتحان PMP ، انرژي قابل تحسين و دلسوزي برادرانه شان ، مهمترين مؤلفه موفقيت من در آزمون PMP بود. موفقيت در كسب مدرك PMP به سه عامل مهم نياز دارد : ١- استادي قابل و توانمتد ٢- تمركز و هوشمندي ذهن ٣- اختصاص وقت و مديريت زمان در مطالعه مباحث و آزمون هاي آزمايشي. لازم است تأكيد كنم كه نرم افزار آزمون هاي متمركز آزمايشي مؤسسه افق كه حاوي نكات آموزنده بسيار خوب و كاربردي ميباشد ، براي من بسيار مفيد و مؤثر بود.