موفقیت در کسب مدرک PMP نیازمند هوشمندی کامل در رسیدن به آمادگی ذهنی، اختصاص وقت و زمان مناسب و استفاده از علم و درایت استادی قابل و توانمند می باشد. عموم کسانیکه گام در این مسیر می گذارند، به مزایای یادگیری علم مدیریت پروژه در قالب مفهوم PMBOK به شناخت کامل رسیده اند و عمده ترین چالشی که با آن مواجه خواهند شد، اختصاص زمان کافی جهت مطالعه، تحقیق و بررسی این علم می باشد. اما دستیابی به موفقیت، بدون همگرایی سه عامل یاد شده میسر نیست. درصورت انتخاب اشتباه در استفاده از استاد و شیوه ایشان، تلاش و کوشش فرد به ثمر نخواهد نشست. دانش لازم، تجربه بالا، شناخت کافی و انرژی زیاد از جمله مهمترین ویژگی های جناب آقای مهندس فروزش بوده که با شیوه پیشرو ایشان در آموزش دانشجویان و علاقمندان، توامان لازم و ملزوم موفقیت در کسب این مدرک است. جایی که نیازمند راهنمایی و پاسخ به سوالات مهم و رفع ابهامات متعدد می باشد، حضور دلگرم کننده و موثر ایشان، تمام دغدغه ها را رفع خواهد کرد. به همه دوستانی که در این مسیر پرهیجان و پر استرس ورود می کنند، اکیداً توصیه می کنم که انتخاب مرکز توسعه و آموزش افق و بهره مندی از استادی و همراهی جناب آقای مهندس فروزش عزیز، تضمین کننده موفقیتشان خواهد بود.