تا پیش از شرکت در کلاسهای جناب اقای مهندس فروزش، آشنایی بنده با مدیریت پروژه در حد مباحث عمومی کنترل پروژه بود. زبان شیوای ایشان و توانمندی قابل اعتنایشان در انتقال مباحث مدیریت پروژه باعث شد تا در مدت کوتاهی بطور کامل بر جنبه های مختلف مدیریت پروژه تسلط یابم و در آزمون موفق به قبولی و دریافت گواهینامه شوم. از نقاط قوت نحوه آموزش ایشان، پیگیری مستمر و ارزیابی میزان یادگیری تک تک دانش آموزشان است که به اعتقاد بنده بسیار در ایجاد انگیزه برای یادگیری موثر بوده است. نکته قابل تمایز دیگر ایشان، ایجاد روحیه و اعتماد به نفس منحصر بفردی در دانش آموزانش است که این مهم بالاخص برای بنده بسیار سودمند و مشوق اصلی در نیل به موفقیت در آزمون بود.