من در بدو آشنایی با مدیریت پروژه با توجه به اینکه هیچگونه پیش زمینه ذهنی در این مورد نداشتم با توجه به تحقیقات میدانی به این نتیجه رسیدم که در کلاس های آقای مهندس فروزش شرکت نمایم.محیط و جو کلاس ایشان بسیار پویا و دوستانه بود و روش تدریس ایشان واقعا منحصر به فرد و عالی است.آرزوی قلبی من این است که بتوانم با تک تک افرادی که در کلاس های ایشان ثبت نام میکنن صحبت کنم واین اعتماد را به آنها بدهم که کافیست تنها به مسیری که ایشان در اختیارشون میذارید تکیه کنند و اون راه رو به درستی طی کنند.