از مدت ها پیش در فضای مدیریت پروژه به اسم آقای مهندس فروزش برخورد کرده بودم اما فرصت کسب دانش از ایشان را نداشتم, خوشحالم که این فرصت دست داد تا در قالب دوره آنلاین آمادگی آزمون PfMP در خدمت ایشان باشم و از دانش و مهارت بالایشان در قالب انتقال مفاهیم  همراه با مثال های کاربردی و سبک تدریس جذابشان، بهره ببرم. شرکت در دوره های با تدریس ایشون رو به همه پیشنهاد می کنم.