کاربرد مفاهیم مدیریت پروژه در اجرا و راهبری پروژه های شخصی به عنوان یک "مهارت" برای عموم افراد جامعه روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. این کاربرد با توجه به محدودیت منابع ، پیچیدگی مفروضات ، ریسکها و متغییرهای بعضا غیر قابل پیش بینی روز به روز بیشتر شده و احتمال عدم موفقیت در پیشبرد پروژه های شخصی را افزایش می دهد. شرکت در این دوره کمک خواهد کرد که حداقل الزامات مورد نیاز برای انجام و مدیریت پروژههای شخصی را در عمل تمرین کرده تا بتوانیم آنها را بهتر مدیریت کنیم..

 


ضرورت تعریف دوره

مدیریت پروژه های کوچک برای افراد به دلایل مختلف از اهمیت بالا و حتی بیشتری نسبت به پروژه های بزرگ برخوردار هستند. شاید بپرسید چرا؟

اول اینکه پروژه های کوچک معمولا با بودجه شخصی و یا اصطلاحا از جیب افراد مدیریت می شوند، در مقابل پروژه های بزرگ که معمولا بودجه های دولتی و سازمانی دارند. معمولا افراد بخش قابل توجهی از دارایی خودشان را در پروژه های شخصی مثل راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا خرید منزل مسکونی سرمایه گذاری می کنند و در صورت شکست این پروژه ها، عملا بخش مهمی از دارایی خودشان از دست رفته می بینند.

دوم اینکه پروژه های بزرگ معمولا از بودجه لازم برای به کارگیری تیم های حرفه ای مدیریت پروژه برخوردار هستند درحالیکه برای پروژه های کوچک و شخصی معمولا جذب و بکارگیری نیروهای متخصص توجیه اقتصادی ندارد و این موضوع احتمال شکست و یا عدم دستیابی به نتیجه مطلوب برای پروژه را افزایش می دهد.

سوم اینکه تکرار پذیری پروژه های کوچک بسیار بیشتر از پروژه های بزرگ می باشد. مقایسه کنید تعداد پروژه های بزرگی مثل احداث برج میلاد در مقابل هزاران پروژه کوچک مثل احداث و یا بازسازی ساختمانهای مسکونی.

 

سر فصل مطالب

جلسه اول :

 • تعریف و انتخاب پروژه و سبد پروژه ها و مهارتهای پایه ای برای یک مدیر پروژه
 • مدیریت یکپارچگی ، تعریف منشور پروژه ، شناسایی محدودیتها و شرایط محیطی
 • مدیریت محدوده ، تعریف و ایجاد ساختار شکست کار

جلسه دوم:

 • مدیریت زمان ، تعریف روابط پیش نیازی و برنامه زمان بندی
 • مدیریت منابع ، تخصیص و تسطیح منابع
 • مدیریت ریسک ، تعریف ماتریس احتمال و اثر و روشهای پاسخ به ریسک

جلسه سوم:

 • مدیریت برون سپاری ، تعریف انواع قرارداد و عوامل موثر بر انتخاب آن
 • مدیریت هزینه ، روشهای برآورد هزینه و بودجه ریزی
 • مدیریت کیفیت و عوامل موثر بر کیفیت پروژه ، هزینه کیفیت

جلسه چهارم:

 • مدیریت ارتباطات ، تعریف رویه و ماتریس ارتباطات
 • مدیریت ذینفعان ، شناسایی انتظارات و روشهای پاسخ به آنها
 • عوامل موثر بر موفقیت و شکست پروژه

مخاطبین دوره

طراحی این دوره بنا بر هدف گسترش مفاهیم مدیریت پروژه برای عموم مخاطبین و بهبود مهارتهای به کارگیری این مفاهیم در پروژه های روزمره و نسبتا کوچک انجام شده. همه ما حداقل یک بار پروژه های مختلفی از تولید و فروش یک محصول در اینترنت و یا حتی رفتن به یک سفر تفریحی را تجربه کرده ایم.

نحوه برگزاری دوره

این دوره در گروه های حدودا ده نفره ، در چهار جلسه دو و نیم ساعته و در شرایط فعلی کرونا به صورت آنلاین برگزار می شود. در هر جلسه مطالب و مفاهیم مدیریت پروژه مطابق با سرفصل مطالب زیر ارائه می شود و در هر جلسه این مفاهیم روی یک پروژه واقعی که خودتان معرفی و انتخاب کرده اید به صورت گام به گام پیاده سازی می گردد. در پایان دوره چنانچه پروژه شما الزامات و مشخصات مورد نیاز مطرح شده در حین دوره را دارا باشد ، یک گواهینامه معتبر در زمینه مدیریت پروژه از موسسه آموزشی افق به شما اعطا می شود .