هزینه ثبت نام در آزمون PgMP

  • همه چیز درباره آزمون PgMP و مدرک PgMP

    همه چیز درباره آزمون PgMP و مدرک PgMP

    شناخته ترین مدرک قابل دستیابی توسط مدیران طرح، مدرک ®PgMP از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) می باشد. این مدرک روز به روز بین ایرانیان شناخته

    ...