شبیه ساز مدیریت پروژه

  • شبیه ساز مدیریت پروژه سوئیس آیلند

    شبیه ساز مدیریت پروژه سوئیس آیلند برنده ی جایزه معتبر و ارزشمند آموزش حرفه ای سال 2017 ،موسسه بین المللی مدیریت پروژه آمریکا (PMI® Continuing Professional Education Product of the Year 2017) گردید. این جایزه به مهارتهای ارزشمند و استثنایی در حوزه توسعه و ارائه

    ...