اشکان اعتماد

  • دوره آشنایی LEED v4 و آمادگی آزمون Green Associate

    دوره آشنایی کامل با استاندارد ساختمان سبز LEED v4 و آمادگی آزمون Green Associate.

    انجمن ساختمان سبز ایالات متحده آمریکا (USGBC) در سال 1993 برای ارزیابی ساختمانها از نظر انرژی و سازگاری با محیط زیست استاندارد LEED را تدوین نمود که رویکرد آن استفاده از فرآیندهای سازگار با محیط زیست در

    ...