آنالیز کسب و کار

  • کارگاه مدیریت تحلیل کسب و کار

    با توجه به تحقیق مجله نبض حرفه ای گری، سه عامل باعث شکست پروژه ها می شود که یکی از آنها استخراج ناصحیح نیازمندیها می باشد و متاسفانه نیمی از سازمانها منابع لازم برای انجام این کار دارند. الان زمان خوبی است که بتوان به عنوان متخصص حرفه ای (PBA)، نیاز سازمان خود را

    ...